Alegeri pentru Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj

523

Începând de ieri, Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) Gorj are un nou preşedinte. Numele său este Andreea Brădescu, elevă la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Târgu-Jiu. Tot ieri au fost aleşi vicepreşedinţii CJE Gorj, directorii de departamente şi secretarul CJE Gorj.

La începutul acestei săptămâni, în amfiteatrul Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, au avut loc alegerile pentru funcţiile din cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Gorj. Dacă anul trecut, Emanuela Dungan, elevă la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, a fost aleasă preşedinte al CJE Gorj, anul acesta funcţia respectivă i-a revenit, în urma numărării voturilor, unei eleve de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Târgu-Jiu. Numele său este Andreea Brădescu şi şi-a propus ca obiective implicarea elevilor în activităţile extraşcolare, crearea de cetăţeni activi şi responsabili în comunitatea locală, dezvoltarea lucrului în echipă şi voluntariatul. Elevii gorjeni vor mai fi reprezentaţi de prim-vicepreşedintele Andreea Ciortan (Colegiul Tehnic Mătăsari), vicepreşedinţii Andreea Alina Cornea (Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu), Alexandru Udriştioiu (Liceul Teologic Târgu-Jiu) şi Alexandru Militaru (Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru), precum şi secretarul Daniel Lăcătuşu (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu). Tot luni au fost aleşi şi directorii de departamente din cadrul CJE Gorj: Maria Dragomir (Cultură, Educaţie şi Programe şcolare), Ana-Maria Lemnaru (Concursuri şcolare şi extraşcolare), Alina Negomireanu (Mobilitate, Informare, Formare şi Consiliere), Mihai Popescu (Avocatul Elevului) şi Darian Drăgan (Sport şi programe de tineret). La funcţiile din cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor au putut candida elevii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: deţin funcţia de preşedinte în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor; dovedesc calităţi manageriale şi morale, reflectate prin acumularea unui punctaj minim în urma evaluării dosarului de candidatură; nu deţin calitatea de membru în cadrul organizaţiilor de tineret ale vreunui partid politic; nu sunt elevi în clasele terminale ale ciclului de liceu pentru funcţiile executive; în anii şcolari precedenţi nu au existat situaţii de repetenţie; nu au fost sancţionaţi disciplinar (nu au avut media la purtare mai mică de 8,50, transfer disciplinar, exmatriculare, exmatriculare temporară). Cei aleşi au rolul de a-şi reprezenta colegii în forurile decizionale ale şcolilor, de a le apăra acestora drepturile de care beneficiază în calitate de elevi şi de a se implica în problemele ce ţin de activitatea şcolară.

Urmează alegerile pentru Consiliul Regional al Elevilor
Dacă alegerile pentru Consiliile Judeţene ale Elevilor sunt aproape de final, cele pentru Consiliile Regionale ale Elevilor (CRE) urmează să înceapă. Pentru funcţia de preşedinte al CRE pot candida preşedinţii Consiliilor Judeţene ale Elevilor din regiunea respectivă. Aceştia îşi pot depune candidaturile în perioada 18 – 24 noiembrie, urmând ca sesiunea electorală să se desfăşoare în perioada 26 noiembrie – 15 decembrie 2013. Dosarul de candidatură pentru funcţiile vacante, aflate în concurs, se va depune în ziua desfăşurării concursului, la începutul sesiunii şi va conţine următoarele documente: Curriculum Vitae Europass, scrisoare de motivaţie, formular de candidatură, proces verbal semnat de la şedinţa de alegeri la nivel şcolar, respectiv judeţean, plan de acţiune pentru Consiliul Regional al Elevilor, strategia de dezvoltare a Consiliului Regional al Elevilor, recomandare din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, alte documente doveditoare, avizate „conform cu originalul”, acordul părintelui şi declaraţie pe proprie răspundere de neapartenenţă politică.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here