Alegeri, pentru Colegiul Judeţean al Camerei Agricole Gorj

201

Fermierii din Gorj sunt invitaţi să participe la constituirea Camerei judeţene pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. În acest sens a luat fiinţă Comitetul judeţean de iniţiativă pentru înfiinţarea organismului amintit. Alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole va avea loc pe data de 10.11.2013.

Potrivit noii legislaţii în domeniu, camerele agricole sunt organizaţii neguvernamentale deschise, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu statut de utilitate publică, create în scopul promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism. Acestea promovează în rândul fermierilor politici agricole comune, programele naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate.

Colaborare eficientă
Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi asociaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli şi proprietarilor de fond forestier conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, în condiţiile legii.
Membrii camerelor agricole judeţene pot fi membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în judeţul respectiv sau membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publică a statului; colegiul medicilor veterinari; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă.

Se aleg membrii colegiului
Potrivit Preşedintelui Comitetului Judeţean de Iniţiativă, Iulian Giura, “pentru a dobândi calitatea de membru al camerei agricole judeţene, persoanele interesate trebuie să solicite acest lucru în scris, până în data de 20.09.2013, în baza unei cereri formulate către comitetul judeţean de iniţiativă. Alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole va avea loc duminică 10.11.2013”.
Cererile se depun la sediul fiecărei primării din judeţ sau la centrele locale APIA (Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbuneşti, Novaci, Turceni şi Hurezani) și vor fi transmise la registratura Instituției Prefectului – Județul Gorj (camera 120) însoțite de un tabel centralizator vizat de primar/șef birou și înregistrat în registrul general al primăriei/centrului local APIA.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here