AJOFM Gorj: Întâlniri cu angajatorii din domeniul economiei sociale

1047

Sub egida ,,Luna mai – luna Economiei Sociale”, în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj s-au organizat, în zilele de 25 şi 26 mai 2021, întâlniri cu angajatorii din județ, acțiune care a avut ca scop conștientizarea importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

La eveniment au participat din partea AJOFM Gorj Romeo Chiriac, director executiv, Niculescu Ana Maria, director executiv adjunct, Rovenţa Daniel, consilier superior. Angajatorii gorjeni au avut ocazia de a se cunoaşte şi de a pune bazele unor asocieri în vederea promovării intereselor comune şi a colaborării în organizarea de acţiuni de solidaritate socială. Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015. ,,În judeţul Gorj sunt 44 societăți atestate în domeniul economiei sociale, care desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil”, a declarant Romeo Chiriac, directorul executive al AJOFM Gorj.
Evenimentul organizat de AJOFM Gorj a avut loc în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu respectarea măsurilor de protecţie igienico-sanitare în contextul pandemiei provocate de COVID-19.În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul instituțiilor subordonate, derulează acțiuni la nivel național în vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate. Principiile pe care se bazează economia socială sunt: prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului; solidaritate și responsabilitate colectivă; convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități; control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate; caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice; alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro). Procesul de atestare a început în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2021 au fost acordate 1.641 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 45 de certificate de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here