AJOFM caută consilier pentru recuperarea debitelor

465

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier, grad profesional superior – Compartiment Control, îndeplinirea Măsurilor Asigurătorii şi Executare Silită a Debitelor. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 9 ani; cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de concurs se primesc până în prima săptămână a lunii iulie şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here