Agricultura pe înțelesul tuturor – Plantarea corectă a pomilor fructiferi (2)

779

Gropile pentru pomi fructiferi se pot efectua mecanizat în marile plantaţii, dar în fermele familiale se fac cu cazmaua şi lopata. De regulă, ele se fac la 20 cm, o palmă, mai la sud de picheți, au formă cubică şi dimensiuni variabile cu condiţiile de teren, tehnologie, teren desfundat sau înţelenit, specia şi, mai ales, vigoarea pomilor ce vor fi plantaţi. În terenul înţelenit ele pot avea dimensiunea de 1 x 1 x 1 m, iar în cel desfundat, arat şi bine pregătit pot fi de 0,6-0,8 x 0.6-0,8 x 0,6-0,8 m. Când se fac manual, stratul superficial de sol fertil se pune pe o parte a rândului, iar cel mai adânc, mai puţin fertil, pe cealaltă parte pentru a fi folosit corect la plantare. Stratul fertil se amestecă în proporţie egală cu gunoi de grajd bine compostat şi cu îngrăşăminte chimice complexe de tipul 11-11-11 sau 15-15-15, cam 5 kg produs comercial la fiecare groapă. Este bine ca aceste gropi să fie făcute cu circa 2 săptămâni înainte de plantare, toamna cam după 15 octombrie, spre a permite naturii să distrugă, parţial, o parte din bolile şi dăunătorii existenţi în sol la data efectuării lor. Pomii cumpăraţi se stratifică, depozitează, în vederea plantării, în şanţuri adânci și late de 30 cm, cât o cazma, unde se aşează înclinat iar peste colete, punctele de altoire, şi rădăcini se pune un amestec în proporţii egale de pământ şi nisip şi se udă pentru a evita uscarea rădăcinilor mici, subţiri, cele care de fapt asigură prinderea. Aici stau până la momentul plantării. Această operație nu se face și cu pomii care au fost ambalați în turbă sau rumeguș, care se vor despacheta din acestea în momentul plantării. Procurarea materialului săditor trebuie să fie făcută cu mare atenție  deoarece plantațiile de pomi și arbuști fructiferi, ca și cele de vie de altfel, sunt investiții costisitoare, iar exploatarea economică a lor se va extinde pe un număr mare de ani și de aceea plantele trebuie oarecum să satisfacă pretențiile beneficiarilor, nu numai cele actuale dar, pe cât posibil, și pe cele viitoare. Dacă aruncăm o privire asupra sortimentului de soiuri de pomi fructiferi de-a lungul ultimilor 30 – 40 de ani observăm că și acum piața acceptă fructele unor soiuri aflate în vogă la vremea înființării plantațiilor. De remarcat că sortimentul de soiuri oferite pieții se „actualizează” mereu și „în pași gimnastici” și de aceea materialul săditor trebuie achiziționat numai de la furnizori siguri, demni de încredere.

Iată cele mai demne de încredere surse de material săditor, pentru vie, pomi și arbuști fructiferi:
1 – Stațiunea Pomicolă, nu voi folosi denumirile comerciale curente pentru a fi mai ușor de reținut de cei interesați, Tg. Jiu – tel: 0253 212 471,
2 – Stațiunea Pomicolă Vâlcea – tel: 0250 740 885,
3 – Grădina Max Oradea – tel: 0359 801 300, Email – gradinamax.ro,
4 – Verdi – Grădina noastră Craiova – tel: 0786 886 565, Email – verdi.ro,
5 –  Gardena Expert – tel: 0724 528 296, Email – contract@gardenaexpert.ro,
6 – Veky Garden – tel: 0721 988 987, Email – vekygarden.ro/pomi-de-vanzare,
7  – Pepinierele Roman – tel: 0733 925 472, Email – pepinierele-roman.ro,
8  – Bulbiolanda, Giroda Timiș – tel: 0726 795 796,
9 –Valahia Garden, Craiova – tel: 0735 023 717 sau 0765 464 617, Email – valahiagarde.ro,
10 – Pepiniera Florafruct Breasta, jud Dolj – tel: 0742 154 811 și 0766 777 247,
11 – Pepiniera Cârcea, jud Dolj – tel: 0741 544 626,
12 – Pepiniera Ișalnița, jud Dolj – tel: 0251 485 636,
13 – Pepiniera Aiud, jud Alba – tel: 0741 511 620 și 0771 129 114,
14 –Pepiniera Govora, jud. Vâlcea – tel: 0763 379 811, Email – dumitrica-bogdan@gmail.com.
Sunați la aceste numere și veți obține toate informațiile necesare legate de materialul săditor pomicol sau viticol care vă interesează.

Atenție: cei mai buni puieți de pomi fructiferi sunt cei subțiri, de grosimea unui creion și neramificați, deoarece cu aceștia se poate forma corect tipul de coroană dorit și asigură totodată și o mai mare siguranță privind prinderea. Desigur că trebuie să aibă și un sistem radicular bine dezvoltat, cu cât mai multe rădăcini subțiri, mustăți, și o corectă prindere a altoiului pe portaltoi.

Pentru plantare se confecţionează o scândură uşoară mai lungă decât dimensiunea gropilor pe care se marchează vizibil limitele gropii şi prin crestare la jumătatea acesteia, locul unde vor fi amplasaţi puieţii la plantare. Aceasta facilitează o plantare exactă, atât ca amplasarea a plantelor în gropi, la mijlocul acestora, cât şi ca adâncime de plantare, deoarece puieţii se plantează cu punctul de altoire deasupra scândurii şi astfel se evită plantarea prea adâncă sau superficială a puieţilor. De regulă, plantarea se face de echipe de câte 2 persoane. Pentru plantare, într-o găleată, se pregăteşte o mocirlă din părţi egale de balegă proaspătă de vacă,  pământ de ţelină, pe care nu au fost aplicate în anii anteriori ierbicide, şi nisip. Aceasta trebuie să fie de consistenţa smântânii. Înainte de plantare, tinerelor plante li se fasonează rădăcinile mai groase la nivelul ţesutului sănătos, alb, fără a se elimina rădăcinile subţiri, sănătoase. După fasonare acestea se trec cu rădăcinile prin mocirla din găleată  pentru a se putea realiza la plantare o mai bună aderenţă a rădăcinilor cu solul din groapă. Pe fundul gropii se pun câteva lopeţi de gunoi de grajd bine compostat şi apoi, sub formă conică, o bună parte din pământul fertil amestecat în părți egale cu gunoi de grajd bine compostat care se tasează bine. Peste groapă, la jumătatea acesteia se pune scândura cu semnul de amplasare a puietului în centrul gropii şi apoi se amplasează tânăra plantă mocirlită cu rădăcinile răsfirate circular peste conul de pământ şi cu punctul de altiore deasupra scândurii, cu altoiul în partea de nord sau nord-est şi cepul înspre sud sau sud-vest pentru a evita desprinderea altoiului de portaltoi de către vânturile dominante în zonă. Peste rădăcini se toarnă apoi restul de pământ fertil, se calcă foarte bine acest pământ pentru tasare şi eliminare a aerului din zona rădăcinilor, ţinând cu mâna puieţii cu punctul de altoire deasupra scândurii. Această operație se poate repeta dacă nu s-a asigurat adâncimea corectă de plantare și apoi se toarnă o găleată de apă în groapă, cu grijă să nu fie dezgolite rădăcinile. Peste pământul ud, după ce s-a infiltrat toată apa, se pune cealaltă parte de sol, mai puţin fertilă, fără tasare. Este bine ca în jurul pomului plantat să se amplaseze pământul acesta cu formarea unui lighean pentru a reţine ulterior mai multă apă din precipitaţii în zona rădăcinilor.

Nu mă pot pierde deoarece mă regăsesc în tot ce ne înconjoară.                            Ion VELICAN

În partea de nord sau nord-est a tinerei plante se introduce, la 10 – 15 cm distanţă, un tutore din lemn de esenţă tare, gros de 5 – 6 cm, bine înfipt în pămînt şi înalt cât va fi tulpina tinerei plante ce se va realiza după plantare. Această înălţime poate fi de 40 – 45 cm pentru plantele a căror coroană va fi palmetă aplatizată, sau 70 – 75 cm la plantele pe tulpină înaltă şi cu coroane voluminoase, vas, fus, piramidă etc. Înălţimea tutorelui trebuie să se oprească sub cel mai de jos mugure generator de ramură principală, de schelet, spre a nu influenţa negativ orientarea viitoarelor ramuri de schelet, şarpante, de ordinul întâi. De acest tutore se leagă tânăra plantă cu bandă textilă, fâşii de cămăşi, ceaceafuri etc. vechi, late de 1 – 2 cm.  Legătura se face în formă de  8 sau X, cu nodul pe tutore, după ce capetele fâşiei au fost înfăşurate după acesta odată sau de două ori pentru a evita coborârea ei ca urmare a oscilaţiilor plantei, provocate de vânturi. Este contraindicată folosirea sârmei de orice fel, a firelor textile comercializate de persoane neştiutoare prin pieţe, a firelor plastice şi în general a oricăror materiale mai mult sau mai puţin rigide, la legarea pomilor, arbuştilor sau a viţei de vie, deoarece prin frecarea de tulpină provocată de oscilaţiile cauzate de vânt, pot răni scoarţa fragedă a tinerelor plante, ceea ce în cel mai fericit caz se va solda cu uscarea ramurilor pe partea vătămată şi deci cu formarea unor coroane asimetrice, urâte.  La plantarea de toamnă nu este obligatorie retezarea tijei tulpinii pomului plantat, acesta putând rămâne întreg până în primăvară, sau se retează cu 10 – 15 cm mai înaltă decât înâlţimea de formare a coroanei. În primăvară când se fac tăierile obişnuite la pomi, tot în repausul vegetativ, adică înainte de pornirea în vegetaţie,  se vor reteza şi aceste tulpini în mod diferenţiat, în funcţie de tipul de coroană ce vrem să-l formăm, La scurtarea tijei pomilor plantați se va urmări asigurarea înălțimii tulpinei și a primeia sau a tuturor ramurilor de schelet, în funcție de tipul de coroană ales, plus un mugure viabil pentru prelungirea axului tulpinei. Acest mugure trebuie să fie situat pe tija pomului deasupra punctului de altoire sau într-o poziție opusă înclinării plantei pentru a face ca centrul de greutate al viitoarei coroane să treacă prin punctul de altoire, ca astfel să prevenim despicarea acestuia datorită greutății coroanei.  Pentru prevenirea roaderii coletului de către şoarecii de câmp sub zăpadă se pensulează tulpinile cu substanţe repelente, care alungă rozătoarele, în concentraţia indicată de fabricant, dar cu adaus de aracet de lipit lemnul, 2 – 5 %, pentru o mai bună aderenţă a soluţiei pe scoarţa tulpinilor şi o mai redusă spălare a acesteia de apa din precipitaţii. De asemenea, pot fi folosite şi produse pentru stropirea terenului în jurul pomilor cum ar fi REP – 96, produs ecologic, sau GARDEN CURB. Până la parcurgerea primului an de rod tinerelor plante nu li se văruiesc tulpinile deoarece varul singur are efect caustic şi coaja tulpinii acestor pomi poate fi afectată negativ fiind fragedă. Recomand ca pentru plantare să alegeţi puieţii sub formă de vargă, neramificaţi din pepinieră, cu înălţimea puţin mai mare decît cea de retezare pentru formarea coroanei, cam cu 15 – 20 cm mai înalţi, deoarece în partea de vârf a tulpinilor se află mugurii cei mai sănătoşi, cei mai puternici şi ei vor genera ramuri solide pentru viitoarea coroană. Pomii înalţi şi mai ales cei deja ramificaţi ne vor obliga să formăm coroana pe tulpini înalte, ceea ce poate sensibiliza viitoarele plante la vânt, vor îngreuna foarte mult recoltarea și lucrările de tăiere și  au şi un procent mai redus de prindere.

La plantare puieţii se manevrează cu grijă pentru a nu fi răniţi.
 
Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea 

Ghidul fermierilor mici și mijlocii:

  • 1Culturi de câmp, furajere și legumicoleediția 2020,
  • 2Viticultură și vinificație – ediția 2021,
  • 3 – Pomicultură – ediția 2022,
  • 4 Zootehnie – ediția 2023

Telefon:  0765 622 623 – luni – vineri între orele 08:30 – 16:00,
sau  –  0764 471 206  –  permanent

Stimați fermieri,  posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, pe pământ – căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli.                                             Așadar:
Cu câteva zile înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.
Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.
 Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.
Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Aștept cu deosebit interes propunerile, sugestiile dumneavoastră, stimați cititori, fermieri, și despre alte subiecte de interes în activitatea cotidiană din ferma, gospodăria dumneavoastră căci:
 
Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here