Agricultura pe înțelesul tuturor – Păstrarea și folosirea corectă a pesticidelor

1579

Pesticidele – sunt substanțe chimice de natură pur minerală, vezi sulfatul de cupru, sulful muiabil sau coloidal, polibarul ș.a., sau de natură organică, ecologice – obținute din plante sau insecte prin metode de macerare, incinerare, dar cele mai multe sunt produse industriale, de sinteză, utilizate de către fermieri în protecția plantelor contra agresorilor naturali ai plantelor de cultură. Dorința oamenilor de a obține produse agricole de natură vegetală cât mai multe, mai sofisticate, a implicat agricultura într-un război permanent cu mediul înconjurător, care sigur nu va fi câștigat de om, ci chiar și într-un timp foarte îndepărtat, să sperăm nu prea îndepărtat, el va fi câștigat de natură. Dacă ar fi altfel ar fi un dezastru căci omul, animalul cocoțat în vârful lanțului trofic, în lăcomia sa, nu are suficient discernământ ca să fie mai ponderat. Dovadă afirmațiilor mele stau nenumăratele dezastre ecologice de pe tot globul, și din păcate țara noastră nu face excepție, ba chiar este fruntașă de această dată. A se vedea mai ales inundațiile catastrofale din ultimul timp, alunecările mari de teren, deșertificarea tot mai activă din sudul țării și alte fenomene naturale provocate de nesăbuința negustorilor voraci, mai ales de materii organice naturale, dar nu de puține ori și a proprietarilor de terenuri care continuă să creadă că pământul are nevoie de proprietari, stăpâni, când de fapt el este stăpânul nostru, al tuturor. Nu-i mai puțin adevărat că nici guvernanții nu sunt mai presus, căci, în loc să intensifice măsurile și mijloacele de stopare a abuzurilor de orice fel asupra naturii, ei le reduc și lasă la latitudinea fiecărei persoane care lucrează un petic cât de mic de teren, modul de exploatare a acestuia. În goana lor după producții cât mai mari aceștia calcă în picioare orice regulă și restricție tehnologică și, din indolență, dar și din neinformare corectă, acționează haotic, de cele mai multe ori în contratimp, ceea ce se vede mai târziu, uneori chiar prea târziu și, fie devine prea costisitor, fie lipsit de mijloace și metode de remediere. Așa că „mama natură” n-are decât de suferit de pe urma nesăbuinței fiilor ei. Cu un efectiv tot mai redus de specialiști în agricultură, nici măcar un inginer agronom la fiecare comună, cu o expertiză din ce în ce tot mai slabă a noilor veniți, căci ei n-au cum și unde să dobândească această expertiză, știut fiind că școala, de orice grad ar fi ea, te învață cum să înveți și unde să cauți informația necesară, nu-ți inoculează deprinderile practice strict necesare acestei profesii, și apoi, unde să se perfecționeze ei când toate așazisele poligoane de perfecționare au dispărut, iar „managerii” exploatațiilor agricole în care aceștia s-ar putea perfecționa nu manifestă niciun interes pentru aceasta, ba dimpotrivă, vor și ei specialiști gata formați, cât mai performanți. Se știe însă că … „ex nihilo – nihil”. E și mai dureros faptul că ministerul de resort nu este condus de un inginer agronom, iar cel de la învățământ vorbește agramat. Să fim oare condamnați la suferință veșnică?. Eu sper să nu fie așa și de aceea vă recomand să tratați cu maximă atenție lupta cu natura, căci în această luptă, mai abitir decât în oricare alta, trebuie respectate cu strictețe anumite reguli și legi, astfel ca să fie cât mai puține victime și ambele părți să aibă de câștigat. Păstrarea pesticidelor, mă refer la cele industriale căci preparatele ecologice făcute în fermă practic se aplică de îndată ce au fost făcute, nu se stochează. Așadar, pentru a avea siguranță, acestea se procură din timp și se stochează în încăpere proprie, întunecoasă, ferită de îngheț sau supraîncălzire. În acest sens cele mai indicate sunt beciurile, pivnițele. Cum însă de regulă fermele noastre sunt mici și nu necesită cantități mari de pesticide recomand ca în asemenea încăperi să fie un dulap cu încuietoare care să aibă trei compartimente etichetate, pentru fungicide, ierbicide, insecticide, în care produsele să fie stocate în ambalajele proprii și bine închise pentru a evita orice accident prin contaminare.

Depozitele pentru pesticide trebuie să nu permită accesul copiilor, bolnavilor și, în general, niciunei persoane căreia … „nu-i fierbe oala acolo”.

Deci, nu păstrați amestecate fungicidele cu ierbicidele, insecticidele, și nici cu alte produse, indiferent de natura sau destinația acestora. Înainte de folosire, pesticidele lichide se scot la încălzit și se agită mereu pentru reuniformizarea concentrației; măsură care se impune a fi aplicată chiar și produselor proaspăt cumpărate din magazinele de specialitate.

Uneltele folosite la prepararea și administrarea pesticidelor, aparate de stropit, cântare, recipienți pentru prepararea soluțiilor etc, se păstrează și ele bine spălate și nu în amestec cu altele.

Sper că aceste reguli nu sunt greu de respectat și că vă asigură confortul psihic necesar chiar și pentru un hobby.

La niciun concurs de sinceritate vicleanul nu s-a clasat pe ultimul loc. – Ion VELICAN

Ambalajele pesticidelor de orice fel se distrug, dacă furnizorul nu le acceptă la restituire. Ele pot fi reale pericole de otăvire dacă se reutilizează în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate. La aplicarea tratamentelor trebuie respectate întocmai dozele și concentrațiile recomandate de producător și consemnate pe eticheta de pe ambalaj. Doar în situația unor tratamente puternice contra bolilor sau dăunătorilor scăpați de sub control se acceptă ca primul tratament să se facă cu o doză sau concentrație mărite, așanumitele doze de atac, dar se revine la cele normale în tratamentele următoare. Nu aplicați consecutiv două sau mai multe tratamente cu același produs, ci folosiți produse cu substanță activă felurită, spre a evita inducerea obișnuinței sau a rezistenței agentului patogen. Excepție de la această regulă face sulfatul de cupru ca zeamă bordeleză a cărui concentrație poate fi de maximum 1 % și aplicarea lui poate fi succesivă, căci el nu induce nici rezistență, nici obișnuință ciupercilor patogene. Sulfatul de cupru, zeama bordeleză, nu se amestecă cu niciun alt pesticid, nici chiar cu ierbicide sau îngrășăminte foliare.

La tratamentele cu zeamă bordeleză se utilizează numai vase de plastic, sticlă sau lemn, este interzisă folosirea vaselor din fier, fie ele și emailate sau inox.

La tratamentele contra bolilor sau dăunătorilor se recomandă adăugarea în soluție a unei cantități de 2 % aracet de lipit sau a unei linguri de zahăr pentru fiecare doi litri de soluție de stropit, pentru a asigura aderența stropilor de soluție pe frunzele plantelor tratate și a garanta astfel efectul curativ al tratamentului.

Nu faceți tratamente fitosanitare pe vânt, timp ploios sau la temperaturi mai mici de 100C sau mai mari de 250C, sau când este iminentă ploaia într-un timp mai scurt de două ore după aplicare.

Presiunea de lucru a soluției de stropit trebuie să fie cât mai mare la tratamentele contra bolilor și dăunătorilor, pentru a se forma picături cât mai mici care să fie transportate de jet și în interiorul coroanelor, tufelor, și mai mică la aplicarea erbicidelor pentru a obține picături mari, grele care să nu poată fi purtate de curenții de aer pe alte plante, căci pot crea incidente neplăcute.
La aplicarea erbicidelor nu se impune folosirea aditivilor.
Aplicarea simultană a două sau mai multe pesticide impune în prealabil dizolvarea separată a acestora în cantități mici de apă și apoi amestecarea lor în soluția de aplicat.
Este bine ca soluțiile compuse pentru tratamente fitosanitare de orice fel să se pregătească anticipat și să fie puse direct în aparatele de stropit și nu puse direct în acesta.

Nu este bine ca aceste soluții să fie pregătite direct în aparatele de stropit, căci nu se poate asigura astfel uniformitatea concentrației acestor soluții.

Înainte de aplicarea tratamentelor fitosanitare se anunță apicultorii de acest lucru, de regulă prin intermediul primăriilor. În acest sens se poate depune la secretariatul primăriilor o înștiințare scrisă în care se precizează locul, cultura tratată, produsele folosite și timpul când va fi aplicat tratamentul.

Protejați albinele căci ele asigură existența speciei umane pe pământ.

Nu lăsați produse, soluții sau ambalaje de pesticide pe teren, căci pot fi surse de otrăvire pentru fauna spontană sau animalele domestice, și implicit și a noastră.
Folosiți echipamentul de protecție adecvat și în timpul manevrării soluțiilor de pesticide stați permanent cu spatele în vânt pentru a evita contaminarea cu acestea.
La aplicarea tratamentelor fitosanitare nu trebuie să participe minori, femei gravide sau care alăptează, bolnavi sau persoane în stare de ebrietate.
Locul de preparare și alimentare a soluțiilor pesticide nu trebuie să fie în apropierea surselor de apă de orice fel, a furajeriilor sau a locurilor de joacă pentru copii. În aceste locuri nu se bea, nu se mănâncă, nu se fumează.

În caz de accident cu pesticide se iese din zona respectivă, se spală bine cu apă iar la nevoie se anunță medicul.

Laptele nu este antidot; în acest scop, în primă instanță, se provoacă vărsături și se folosește apă călduță și puțin sărată pentru a le provoca.

Respectați cu strictețe timpul de repaus specific fiecărui produs folosit, este menționat pe ambalaje, care presupune durata până la folosirea produsului agricol tratat în alimentația oamenilor sau în hrana animalelor.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea

Ghidul fermierilor mici și mijlocii:
– vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole – ediția 2020,
– vol. 2 – Viticultură și vinificație – ediția 2021,
– vol. 3 – Pomicultură – ediția 2022

Telefon: 0765 622 623 – luni – vineri între orele 08.30 – 1600, sau – 0764 471 206 – permanent

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele ce le veți folosi.
Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.
Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele.
Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.
Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi …
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here