Agricultura pe înțelesul tuturor – Iarnă deosebită – grijă deosebită pentru lucrări agricole în repausul vegetativ

896

3 – Motive întemeiate pentru arat terenul toamna

Printre agronomi circulă butada cum că producţia agricolă este  dependentă integral de triada  ,,casă –masă – rasă ”.
Casa este reprezentată de sol şi parametrii acestuia, masa o constituie fertilitatea naturală a acestuia, potenţată cu aportul gunoiului de grajd şi al îngrăşămintelor chimice aplicate de fermier, iar rasa o reprezintă materialul biologic folosit, adică seminţele şi materialul săditor. Se mai spune că fiecare dintre aceşti factori are cam o treime aport la dimensiunea cantitativă şi calitativă a producţiei agricole vegetale.
Pentru explicitarea motivaţiei că este absolut obligatorie aratul terenurilor din toamnă facem puţin apel la unul dintre parametrii fizici ai solurilor – textura – adică compoziţia mecanică a solului, mărimea particulelor componente ale solului şi ponderea în care se găsesc acestea. Solurile cu particule mari, până la câţiva mm, care nu se ţin, curg sunt nisipurile sau solurile nisipoase.
Acestea sunt practic improprii pentru agricultură căci nu pot reține apa și în general nu au fertilitate naturală, parametru fără de care nu este posibilă creșterea plantelor.
Cele mai mici particule de sol sunt pulberile, prafurile fine, argilele. Pe măsură ce scade ponderea particulelor mari şi îşi fac cunoscută prezenţa particulele tot mai mici se îmbunătăţeşte şi calitatea solului.
Astfel apar solurile nisipo-lutoase cu agregate friabile, care se rup uşor şi încep să devină tot mai pretabile pentru creşterea plantelor.
Când în sol sunt prezente particulele mijlocii, lutoase, în pondere însemnată, solurile devin luto-nisipoase, semi-mijlocii, valoroase pentru cultura plantelor, mai ales pentru acele culturi ale căror părţi utile nouă se dezvoltă în sol ca rădăcinoasele, bulboasele, tuberculiferele. Rezistenţa lor la arat este sub 0,3 kg forţă pe centimetru pătrat. Solurile mijlocii sunt acele soluri în alcătuirea cărora particulele mijlocii, lutoase, sunt dominante în amestec şi cu particule nisipoase sau argiloase, prăfoase. Aceste soluri sunt cele mai valoroase pentru agricultură şi la noi sunt cunoscute drept cernoziomuri, soluri negre, sau bălane de stepă, cu o rezistenţă la arat de 0,3 – 0,5 kg f / cm p.
Ele sunt răspândite în câmpia Banatului, cea a Bărăganului şi în Dobrogea.
Pe măsură ce dispar din compoziţia mecanică a solului particulele nisipoase, cele mijlocii, lutoase, capătă o pondere tot mai redusă în favoarea particulelor fine, argiloase, acestea devin tot mai grele, mai compacte, cu rezistenţă la arat  de 0,5 – 0,7 kg f / cmp, cu o pretabilitate tot mai redusă pentru culturile rădăcinoase, bulboase sau tuberculifere căci aceste părţi din plantă întâmpină o rezistenţă tot mai mare a solului la creştere.
Când argila este total dominantă solurile sunt foarte grele, cu o rezistenţă la arat de peste 0,7 kg f / cm p. Aceste soluri practice n-ar trebui destinate culturilor arabile, ci pentru păşuni şi fâneţe.
Solul este un organism viu. Aceasta înseamnă că prin intervenţiile noastre îi putem îmbunătăţi sau deteriora calităţile.
Iarna aceasta cu temperaturi aproape exclusiv pozitive, total neobișnuit pentru zona noastră, va lucra mai puțin asupra solului, deci ajutorul dat fermierilor va fi mai redus. Stau, mă gândesc și mă întreb că dacă cei ce și-au arat terenurile din toamnă vor beneficia mai puțin de binefacerile gerului de peste iarnă, ce ajutor vor primi aceia care aproape curent ară doar primăvara? Vor trăi și vor vedea, poate în al XII-lea ceas, ce înseamnă să faci agricultură după ureche, așa doar de amorul artei.
Condiţiile de climă specifice României pot avea o influenţă foarte favorabilă asupra solului dacă vom şti să le folosim. Particulele argiloase din sol joacă rol de liant și imprimă agregatelor de sol o rezistenţă, compactitate care împiedică, îngreunează, pătrunderea apei, aerului sau înaintarea rădăcinilor în el dacă procentul lor de prezență în sol este prea mare.
Alternanţa îngheţului cu dezgheţul din timpul iernii produce ruperea, fărâmarea agregatelor mari, compacte de sol, ceea ce va facilita pătrunderea şi circulaţia apei, aerului sau a rădăcinilor plantelor de cultură.
Aceasta este de fapt o îmbunătăţire a pretabilităţii pentru agricultură, cu efect pozitiv în creşterea cantităţii şi calităţii producţiei.
Dacă pe parcursul iernii solul se află arat în brazde mari, cu goluri mari şi multe în care viscolul să pătrundă uşor, să introducă apă sau zăpadă care îngheţând se dilată, rupe agregatele de sol şi prin dezgheţare le eliberează  se produce de fapt o structurare, agregare mai bună a solului.
Aceasta conduce la reducerea ponderii argilei în compoziţia mecanică a solului, deci reducerea rezistenţei la arat, cu alte cuvinte reduce efortul utilajelor agricole, le sporeşte acestora productivitatea, le reduce uzura, precum şi efortul financiar al fermei.
Efectuând arăturile pentru însămânţările de primăvară încă din toamnă practic natura ne aduce profit şi material – prin producţii mai mari şi mai bune, financiar – prin reducerea cheltuielilor şi creştere a veniturilor, dar şi fizic – prin reducerea efortului şi a uzurii utilajelor.
Ne putem permite oare să dăm cu piciorul acestor avantaje?
Aceste arături, cunoscute şi sub denumirea generic de ,,ogoare de toamnă” trebuie să fie efectuate imediat după încheierea semănatului de toamnă şi a eliberării, într-un fel sau altul, a terenului de resturile vegetale, ceea ce calendaristic poate începe pe la jumătatea lunii octombrie şi se va încheia odată cu venirea îngheţului puternic la sol. Este practic obligatoriu efectuarea ogoarelor de toamnă, dar total contraindicată, dacă nu interzisă, ararea terenului umed, puternic uscat sau puternic îngheţat.
În aceste condiţii se destructurează, fărâmă agregatele mari de sol, dar creşte nepermis ponderea particulelor mici şi mai ales foarte mici, argiloase, care conduc fără dubii la compactarea solului şi astfel în loc să facem bine, mai mult înrăutăţim însuşirile solului. Practic, agricultura de azi nu mai are nimic, dar absolut nimic, în comun cu plugăritul de pe vremuri.
Astăzi agricultura este mai ales agrotehnică, ştiinţă, practică superioară.
În următorul articol vom detalia motivaţiile biologice în favoarea efectuării ogoarelor de toamnă.
Dacă toate astea fi-vor respectate …
Restul vine de la sine apoi …
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here