Agricultura pe înțelesul tuturor – Graficul lucrărilor agricole în luna iulie

1411

Mai întâi efectuați lucrările restante din luna iunie și apoi

În sectorul vegetal:
În cultura plantelor de câmp:
a) – recoltatul cerealelor păioase – începe cu orzoaica şi continuă cu orzul, grâul, triticale şi se va încheia cu ovăzul. Atenţie deosebită trebuie acordată culturii de orzoaică, deoarece această cultură se scutură extrem de uşor. Şi orzul are acest neajuns, dar ceva mai puţin intens. În schimb triticale se ,,bate” mai greu şi deci trebuie acordată atenţie mai mare reglării combinelor şi manevrelor în lan. Toate culturile se pot recolta atunci când umiditatea boabelor a scăzut sub 16 %. După recoltare trebuie ridicate şi depozitate cu grijă paiele, de pe acele parcele unde nu au fost tocate de combine odată cu treieratul, lăsat terenul ca să răsară costreiul, mohorul, pirul şi alte buruieni perene greu de distrus în celelalte culturi, să ajungă aceste buruieni la înălţimea de 20 – 25 cm şi apoi ierbicidate ca Roundup sau alte ierbicide pe bază de glifosat şi timp de 4 săptămâni nu se intervine asupra lor pentru a permite translocarea, deplasarea, produsului până la cele mai mici rădăcinuţe şi astfel să le distrugă pe acestea.
b) – cositul și depozitarea în cele mai bune condiții mai ales a lucernierelor și a trifoiștilor dar și a fânețelor naturale. Operațiunea începe când cca 25 % din plante au înflorit. Declanșarea prematură sau întârziată a acestei operațiuni provoacă suferințe plantelor de cultură care își pierd astfel din vigoare, ceea ce conduce la reducerea duratei de exploatare a culturii și la obținerea unui fân de calitate inferioară. Pe suprafețele angajate prin pachete P1 și P2 de agromediu la APIA se respectă întocmai recomandările respective.
În legumicultură se vor semăna și planta în câmp culturile principale sau succesive (varza de toamnă, castraveţii de toamnă etc după cerealele păioase abia recoltate). Se va face treptat călirea răsadurilor prealabilă plantării în câmp. Se monitorizează starea fitosanitară a culturilor și se aplică tratamentele adecvate, precum și combaterea buruienilor.
În pomicultură se vor efectua tratamentele la avertizare sau când fructele au cam 5 mm în diametru, pe cer senin, fără vânt, cu zeamă bordeleză – 1 % sau alte fungicide și insecticide recomandate pentru această etapă. Nu uitați să adăugați în soluție 0,2 % aracet de lipit sau 4 – 5 linguri de zahăr la 10 litri de soluție pentru a asigura o bună aderență a soluției pe ramuri.. Pomii tineri, neintrați pe rod se tratează acum sau la avertizare cu aceleași produse ca și pomii roditori Acordaţi o atenţie deosebită stupinelor prin anunţarea prealabilă la primărie a datei şi produselor ce se vor folosi pentru tratament.
În viticultură se va face legatul corzilor pe spalieri sau araci și chiar plivitul lăstarilor de prisos, se aplică prașila sau motosapa pe toată suprafața după ce în prealabil s-au administrat îngrășămintele chimice complexe. Pentru combaterea pirului și a altor buruieni problemă pentru vie se mai poate ierbicida cultura cu Roundup, cu grijă deosebită ca produsul să nu ajungă pe frunzele sau lăstarii tineri ai vițelor și apoi nu se mai intervine asupra acestor buruieni timp de 4 – 5 săptămâni pentru a permite translocarea (mutarea) substanței active până la perișorii absorbanți și a asigura astfel combaterea eficientă a tuturor buruienilor pe care s-a aplicat ierbicidul. Viile hibride practic nu necesită tratamente fitosanitare dar prin unele plantații poate apărea un puternic atac de acarieni (un fel de păianjeni minusculi) și se impune stropirea plantelor atacate cu Zolone 30 PM – 0,2 %, Orthus NNI 850 – 0,5 l / ha, Pyranica 20 WP – 0,25 kg / ha, Pennstyl 600 F – 0,05 % sau Apollo 50 SC – 0,4 l / ha. Acordaţi o atenţie deosebită stupinelor prin anunţarea prealabilă la primărie a datei şi produselor ce se vor folosi. Spre finele lunii când soiurile mai timpurii vor intra în pârgă procedaţi la cârnitul corzilor pentru întreruperea creşterii vegetative şi stimularea acumulărilor de zaharuri în plante, ceea ce va mări calitatea strugurilor şi rezistenţa plantelor peste iarnă.

În sectorul zootehnic:
În fermele de bovine se vor continua activitățile cotidiene ca și până acum, se vor scoate animalele la pășunat. Se mai poate face dezinfectarea pășunilor de deal și luncă cu soluție de sulfat de cupru 3 % pentru a combate rezerva biologică de paraziți interni.
În fermele de ovine și caprine se mai poate face dezinfectarea pășunilor de deal și luncă cu soluție de sulfat de cupru 3 % pentru a combate rezerva biologică de paraziți interni. Se acordă atenție deosebită oilor de pe pășunile alpine.
În fermele de porcine se va continua activitatea cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea animalelor din toate categoriile contra intemperiilor știut fiind că această specie este destul de sensibilă la factorii climatici negativi.
În fermele de păsări – mă refer la cele gospodărești – se va continua activitatea cotidiană cu un spor de preocupare la protejarea păsărilor tinere contra intemperiilor. Se pregătesc clocitorile și se obțin ultimele generații de pui de vară.
În stupine se va verifica rezerva de hrană a familiilor și se va completa cu turte de zahăr apicol sau siropuri după extracția recoltei de la salcâm sau tei, castan etc. Se pleacă cu stupii în pastorat, în principal pentru culesul la floarea soarelui. De asemenea, se va face cositul ierbii și curățenie în zona de amplasare a stupilor și pregătirea stupinei și a familiilor pentru culesul celorlalte plante melifere. Tot acum se mai urmărește şi efectuează roitul natural.
Acest grafic de lucrări agricole se adresează micilor fermieri, gospodăriilor agricole familiale, care de fapt reprezintă aproape totalitatea exploatațiilor agricole gorjene.
Dacă toate astea fi-vor respectate
Restul vine de la sine apoi …
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here