Agricultura pe înțelesul tuturor – Fertilizarea fazială a cerealelor păioase

1547

Iarna, neobișnuit de călduroasă de până acum, a favorizat continuarea vegetației cerealelor de toamnă, chiar la intensitate mare, ceea ce a condus la extragerea din sol de cantități sporite de elemente nutritive și deci se impune, mai mult ca oricând, completarea acestora prin fertilizare fazială în acest timp. Pentru producerea unei tone de producție principală, împreună cu producția secundară aferentă acesteia, culturile agricole extrag din sol cantități însemnate de substanțe chimice denumite elemente nutritive. Redăm în tabelul de mai jos consumurile specifice de elemente nutritive pentru principalele culturi agricole specifice Gorjului.
Culturile din familia botanică leguminoase ca mazăre, fasole, bob, lucernă, trifoi, ghizdei, sparcetă etc. sunt cele mai mari consumatoare de azot, în tabel 65 kg N/to boabe, dar pe majoritatea îl iau din simbioza cu bacteriile Rhizobium sp. ce se instalează pe rădăcinile lor și trăiesc simbiotic cu acestea. De aceea fertilizarea cu azot a acestor culturi este mult redusă, 15 kg N sa/to față de 65 kg N sa/to cât este consumul real.
Să nu uităm că azotul din sol se regenerează mult mai ușor decât celelalte elemente nutritive (din apa de precipitații, prin putrezirea materiei organice încorporată în sol, din activitatea unor microorganisme etc) și de aceea fertilizarea unilaterală cu azot a culturilor provoacă sărăcirea solului în celelalte elemente nutritive, deci reducerea potențialului productiv natural al acestuia. De aceea recomandăm utilizarea pentru toate culturile a îngrășămintelor chimice complexe, cu mai multe elemente nutritive. Administrate fazial, în mai multe reprize, foliar sau la sol, efectul nutritiv al îngrășămintelor chimice sporește cu peste la 30 % la azot, cu 20 – 25 % la fosfor și cu 15 – 20 % la potasiu. Aceasta înseamnă că și sporul de recoltă poate crește cu aceste procente dacă recurgem la administrarea localizată și fazială a îngrășămintelor chimice, tehnologie diferită de la o cultură la alta. Totodată astfel se reduc și cheltuielile pentru fertilizare, deci și costurile de producție.

Cel ce gândește singur se consultă cu toată lumea. Ion VELICAN

Fertilizarea fazială a cerealelor păioase se poate efectua în 5 reprize, dintre care ultima chiar în faza de burduf a acestora, dar desigur cu utilaje speciale sau cu aviația în această din urmă fază.
La noi este recomandabil ca această operațiune să se efectueze în 3 faze, două iarna (în ianuarie și februarie) și ultima primăvara, foliar, prin introducerea în soluția pentru ierbicidat a 10 kg uree/ha, în minim 200 l soluție de ierbicidat.

Este interzisă folosirea altor îngrășăminte chimice în soluții pentru stropit culturile deoarece au efect fitotoxic asupra plantelor.

În loc de uree se pot folosi doar îngrășămintele foliare în condițiile recomandate de fabricant. Iarna este bine ca în ianuarie să se administreze îngrășămintele complexe deoarece fosforul din acestea este mai greu solubil și necesită cam 3 luni de zile până la accesibilizarea lui de către plante.
Îngrășămintele complexe cu mai mult azot în compoziție precum și cele simple cu azot e bine să fie administrate în etapa a doua, adică în februarie, deoarece azotul este ușor solubil și poate fi antrenat de apa care pătrunde în sol spre profunzime, levigat, sub nivelul acumulării maxime a rădăcinilor și deci nu întreaga cantitate administrată este utilizată de plantele de cultură. Mai mult chiar, acesta poate ajunge în pânza freatică și otrăvi apa care apoi iese în fântâni și izvoare și consumată de oameni sau animale provoacă acestora grave probleme de sănătate. Administrarea îngrășămintelor complexe precum și a ureii sau azotatului de amoniu granulate se face prin împrăștiere la suprafața culturilor, manual sau mecanic, pe timp senin, cu terenul destul de tare spre a nu provoca stricăciuni plantelor, și când frunzele acestora sunt zvântate, spre a evita lipirea granulelor de îngrășământ de frunzele plantelor și a provoca astfel arderea lor până chiar la compromiterea culturii. Se pot administra astfel 200 – 400 kg îngrășăminte complexe și nu mai mult de 100 – 150 kg azotat de amoniu sau uree pe hectar. De regulă această operațiune începe după ora 10 a m când soarele a zvântat roua de pe frunze.
Pentru a stabili momentul corect de aplicare se procedează la trecerea dosului palmei peste un smoc de plante și dacă mâna nu se udă înseamnă că este momentul potrivit pentru efectuarea lucrării.
Odată cu ierbicidarea se poate administra și o cantitate de 10 kg uree/ha în minimum 200 l apă/ha. Ureea nu intră in reacție cu ierbicidele sau pesticidele și la această concentrație nu este fitotoxică pentru plante. Ureea se dizolvă separat și în rezervorul instalației de ierbicidat se toarnă după ierbicid, când rezervorul este plin pe jumătate cu soluție.
Este bine ca circuitul hidraulic de agitare și omogenizare a soluției din instalația de ierbicidat să funcționeze permanent spre a menține soluția omogenă și să se utilizeze vase și unelte din plastic sau lemn deoarece ureea este corozivă și provoacă distrugerea prematură a acestora.
La lucrările aceste nu se admit minori, bolnavi, persoane în stare de ebrietate ori femei gravide și se impune respectarea măsurilor minimale de protecția muncii precum interzicerea fumatului, băutul alcoolului ori mâncatul în incintă și nespălat pe mâini. La alimentarea mașinilor agricole operatorul trebuie să lucreze permanent cu vântul din spate spre a evita astfel contactul cu acestea. Alimentarea mașinilor agricole se va face numai pe drum, în capul parcelei și se va evita risipirea acestora pe sol. Dacă au căzut pe jos astfel de produse acestea se adună cu o mătură și lopată și se împrăștie cât mai rar pe teren spre a evita consumarea lor de către păsări sau animale precum și dizolvarea lor în apa de ploaie și consumarea acestei soluții de către animale, căci este toxică pentru ele.
Alimentarea utilajelor nu se face în apropierea surselor de apă (de suprafață sau de adâncime) ori pe malul râurilor, spre a evita contaminarea și deci otrăvirea lor.
Îngrășămintele chimice granulate trebuie să aibă granulația normală, să nu fie bulgăroase căci vom realiza o fertilizare incorectă iar acolo unde au căzut bulgării plantele de cultură se dezvoltă excesiv, cad sau se îmbolnăvesc ușor căci le scade rezistența și constituie sursă de infestare cu agenți patogeni și a celorlalte plante din cultură.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea – Ghidul fermierilor mici și mijlocii:
– vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicoleediția 2020,
– vol. 2 – Viticultură și vinificație – ediția 2021.

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi oamenii actuali, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea.
Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez cu fiecare articol pe care-l voi publica. Primesc suficient de multe telefoane prin care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli.
Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.
Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.
Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.
Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine de le sine apoi …
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here