Agricultura pe înțelesul tuturor – Arbuștii fructiferi – 5 – Cătina albă – 4

1648

8 – Lucrări agrotehnice – tăierile Cătina albă este o plantă puțin sofisticată, deoarece nu reclamă tăieri speciale. Ca și la alte plante pomicole și la cătina albă tăierile sunt tăieri de formare a coroanei și tăieri de întreținere și fructificare.
8.1 – Tăierile de formare a coroanei încep chiar de la plantare și se continuă în primul sau primii doi ani după plantare. Ele sunt specifice fiecărui tip de coroană pe care ne propunem să-l realizăm.
8.1.1 – Coroanele globuloase se formează pe trunchi mediu sau înalt și presupun mai întâi scurtarea plantelor la plantare la 60 – 80 cm înălțime, reținerea unui mugure terminal care să prelungească axul și a 3 – 4 muguri sub el care să genereze șarpante (ramuri de schele de gradu 1), ce vor împărți relativ uniform proiecția coroana plantei. Pe parcurs ceilalți lăstari se plivesc, ciupesc sau cârnesc pentru a favoriza dezvoltarea viguroasă a ramurilor de schelet. Ulterior aceștia se înlătură de pe trunchi. Pe durata primilor doi ani de la plantare se scurtează sau elimină lăstarii de prisos prin plivit în verde sau tăieri în uscat, în repausul vegetativ. Începând cu anul trei de la plantare, după eliminarea axului central al coroanei, se consideră încheiată formarea coroanelor. Aceste coroane se utilizează și la plantele răzlețe din grădinile familiale, pe trunchi mediu sau înalt.
8.1.2 – Coroanele aplatizate se realizează cu predilecție în exploatațiile comerciale dar și în grădinile familiale, acolo unde acestei plante i se repartizează teren la marginea grădinii. Pe trunchi scurt sau în tufe aplatizate aceste coroane sunt foarte utile atât în plantațiile intensive, cât și în grădinile familiale. Formarea lor începe de la plantare prin scurtarea plantelor la 20 – 40 cm și alegerea lăstarilor și a ramificațiilor necesare pentru a crea palmeta liberă sau tufa aerisită. În primii doi ani de la plantare se elimină sau scurtează acele ramificații și acei lăstari care sunt de prisos și nu constituie ramurile de schelet ale coroanei. Ramificațiile orientate pe direcția rândului se lasă mai lungi, pentru prelungirea coroanei, iar cele orientate în afara rândului se scurtează pentru a asigura aplatizarea acesteia. Anual lăstarul terminal se prelungește și pe el se formează un nou etaj distanțat la peste 50 cm deasupra celui anterior. În anul trei, odată cu eliminarea axului central după ultima ramificație se consideră terminată formarea coroanei palmetă liberă. Tufa aplatizată se realizează prin alegerea a 4 – 5 lăstari porniți de la baza plantei și așezați rarefiat între ei pe direcția rândului. Pe parcursul următorilor doi ani se urmărește realizarea unei tufe aerisită prin scurtarea sau eliminarea lăstarilor de prisos. Mai departe se vor efectua tăierile de fructificare.
8.2 – Tăierile de fructificare sunt reduse ca număr și volum și ele se confundă cu recoltarea propriuzisă a fructelor. Deoarece cătina albă fructifică pe formațiuni mai vechi de un an și fructele sunt aglomerate în manșoane pe aceste ramuri, la coacerea deplină a fructelor, cu foarfeci de pomicultură și mânuși din piele tare (precum cele de sudură) pentru apărarea împotriva spinilor, se retează aceste ramuri și se transportă la depozit pentru extragerea fructelor. Datorită dispunerii acestor formațiuni de rod în toată coroana plantelor, prin extragerea celor cu fructe se aerisește coroana și se stimulează formarea de noi ramificații ce vor fructifica în anii următori. Prin aceste tăieri se urmărește repartizarea uniformă a formațiunilor de rod în toată coroana. Între ele trebuie să fie 10 – 12 cm în centrul coroanei și 6 – 8 cm la periferia ei unde iluminarea este mai puternică. Dacă formațiunile cu rod au o poziție greșită sau îndesesc prea mult coroana se elimină de la inserție, iar dacă poziția lor este bună și trebuie menținută, aceste ramuri se scot la cep de 1 – 2 cm lungime. În vegetație lăstarii apăruți din cepi sau alte locuri se plivesc, ciupesc și se rețin numai aceia care sunt de trebuință și au poziție corectă în coroană. Tăierile de rodire (fructificare) se efectuează de toamna până primăvara, de regulă la recoltare, și se completează cu lucrările în verde, de plivit, ciupit sau cârnit a lăstarilor noi. Aceste operațiuni se execută stereotip an de an pe durata exploatării plantației.
9 – Recoltarea cătinei albe este practic cea mai greoaie operațiune atât datorită țepilor pe care îi are planta, cât și datorită perisabilității fructelor.
9.1 – Recoltarea mecanizată se execută în plantațiile comerciale înființate pe terenuri relativ plane, care permit utilizarea mașinilor agricole. Practic la coacerea deplină se aștern sub plante prelate și un vibrator cu braț, acționat de tractor apucă trunchiul plantei și oscilând îl face pe acesta să vibreze provocând astfel căderea fructelor pe prelate. De aici acestea se adună și se trimit imediat la depozitele frigorifice pentru procesare rapidă spre a evita alterarea lor. În plantațiile din zonele reci, de pe lângă cercul polar, se așteaptă apariția temperaturilor foarte scăzute, cca -350C, când fructele înghețate se desprind ușor și nu crapă. Recoltarea mecanizată presupune plante conduse pe trunchi, cu cât acesta este mai înalt cu atât pretabilitatea la această metodă de recoltare este mai mare.
9.2 – Recoltarea manuală presupune tăierea ramurilor cu multe fructe, de regulă dispuse ca un manșon pe acestea, și transportarea acestora la depozitele sau camerele răcoroase unde se fragmentează ramurile și se desprind cu mâna fructele. Prin această metodă un lucrător poate recolta peste 20 kg fructe / zi. Dacă se recoltează „bob cu bob” de pe ramuri randamentul se reduce la jumătate și în plus se impun tăieri de fructificare ce ar presupune eliminarea ramurilor de pe care s-au cules anterior fructele. Această metodă este practic de două ori costisitoare. Recoltând manual se obțin fructe integre și curate. Datorită perisabilității ridicate fructele se pun în ambalaje de cel mult 4 kg și se depozitează în spații reci în vederea prelucrării. La noi recoltarea poate începe la jumătatea lunii august și se încheie la finele lui octombrie.
Dacă toate astea fi-vor respectate…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here