Agricultura pe înţelesul tuturor – Arbuștii fructiferi – 5 – Cătina albă – 3

826

6 – Înființarea culturii
Cătina albă poate fi plantată atât toamna cât și primăvara dar plantările de toamnă sunt mai reușite deoarece trece suficient timp ca tinerele plante să-și stabilească un contact intim cu solul, stresul mutării este mult mai ușor suportat deoarece plantele se află timp îndelungat în repaus vegetativ, practic o stare similară cu adormirea medicală a pacienților supuși operațiilor chirurgicale. Tehnologia de recoltare și plantare a puieților de cătină albă este cea comună tuturor puieților de pomi și arbuști fructiferi sau a viței de vie. Insist asupra necesității administrării de gunoi de grajd binecompostat și udării din plin la plantare. Schemele de plantare sunt variate, în funcție de destinația plantației și vigoarea plantelor. Trebuie avut în vedere că la 6 – 8 plante femele este necesară o plantă mascul care să asigure polenul necesar, altfel plantele n-au cum să producă fructe. Acestea se plantează intercalat printre plantele femele astfel ca să se asigure uniform polenul în plantație. O plantație de cătină albă intră în declin cam după 20 ani și trebuie înlocuită după vârsta de 25 ani.
1 – Plantațiile ornamentale reclamă de regulă plante izolate, cu coroană globuloasă și pe trunchi înalt. Aici practic schema agrotehnică de plantare se subordonează total rolului decorativ pe care trebuie să-l joace în continuare plantele. Se mai pot organiza și garduri sau ziduri decorative caz în care coroana se aplatizează iar trunchiul este foarte scurt sau lipsește complet, plantele fiind conduse sub formă de tufă, mai mult sau mai puțin rarefiată, iar distanța de plantare între plante pe rând variabilă de la 1,50 la 2,50 m în funcție de vigoarea plantelor. Este recomandabil ca în acest caz să fie alese soiuri diferite, cu vigoare a tufelor și coloratură a fructelor variate, plantate intercalat pentru a imprima zonei un aspect frumos. Cătina albă nu reclamă sistem de susținere și conducere a ramurilor.
catina12 – Gardul viu de protecție de regulă se realizează din unu sau două rânduri de cătină albă de vigoare mică sau mijlocie, cu spini deși, tari și foarte agresivi. Aici distanța între plante pe rând este de 1,50 m, plantarea pe rândul doi se face intercalat față de primul rând, în triunghi, iar la plantare axul puieților se scurtează la cel mult 20 cm înălțime pentru a provoca ramificarea de jos ca să se asigure impenetrabilitatea viitorului gard. Acest gard pe lângă rolul de protector al incintei asigură și cantități importante de fructe. De regulă aceste garduri nu depășesc 1,50 m înălțime, dar nici nu este nevoie de mai mult. Plantele în aceste garduri se conduc în coroane aplatizate.
3 – Plantațiile comerciale adică cele create pentru producția de fructe se înființează cu respectarea cerințelor biologice ale plantei față de sol, apă, lumină, expoziție. De regulă se evită terenurile cu apă stagnantă și pantele cu expoziție nordică sau cele cu risc de umbrire. În rest orice teren, fertil sau nu, este pretabil pentru o plantație de cătină albă. Să nu uităm că această plantă poate stăvili alunecările de suprafață ale terenurilor agricole, caz în care plantarea începe de la baza pantei și se încheie în vârful acesteia. În plantațiile comerciale plantele pot fi conduse cu coroană globuloasă, pe trunchi înalt, caz în care se preferâ plantele cu vigoare mijlocie sau mare și fără spini deoarece la noi recoltatul se face aproape exclusiv manual. Aici schema de plantare prevede distanțe de 3,00 – 3,50 m îmtre rânduri și 2,00 – 2,50 m între plante pe rând pentru a permite deschiderea coroanelor dar și efectuarea mecanizată a lucrărilor de întreținere curate de buruieni sau recoltare. În aceste plantații se introduce o plantă masculă la 6 – 8 plante femele pentru a asigura din plin polenul necesar. La plantare se folosesc puieți mari, viguroși care să permită formarea trunchiului la aceeași înălțime la toate plantele. Trunchiul poate fi de 60 – 80 cm înălțime. Aceste plantații se pretează la recoltarea mecanizată prin scuturare sau vibrație. Plantațiile cu coroană aplatizată pot avea sau nu trunchi și sunt cele mai ușor de întreținut și exploatat și se pot realiza și din soiuri viguroase dar mai bine din cele cu vigoare medie sau redusă și cu țepi puțini sau moi pentru a facilita recoltarea manuală. Este recomandabil ca rândurile să fie orientate pe cât posibil pe direcția nord – sud pentru a asigura condiții egale de iluminare tuturor plantelor. La plantare puieții se scurtează la 20 – 40 cm pentru a provoca trunchiul sau tufa aplatizată, forme de coroană pe care ni le propunem de la început. Și în aceste plantații se introduce o plantă mascul la 6 – 8 plante femele, de preferință rânduri întregi. Este bine ca într-o parcelă să fie plantat un singur soi iar în plantație mai multe soiuri, cu precocități diferite pentru a aplatiza vârful de efort la recoltare.
Plantațiile comerciale de cătină albă nu reclamă împrejmuire deoarece se pot proteja singure contra animalelor, desigur cu excepția omului.
7 – Întreținerea plantației de cătină albă este ușor de realizat căci planta nu este pretențioasă și deci nu suferă la stres. Ideal este ca terenul să fie menținut curat de buruieni, ogor negru, dar este prea costisitor. Acesta se poate realiza rentabil în plantațiile comerciale de pe terenuri relativ plane, care permit efectuarea mecanizată a acestor operațiuni. Dar nu este contraindicată nici menținerea complet înierbată a intervalelor și liber de buruieni pe rând. Plantațiile antierozionale se mențin total înierbate dar se cosesc periodic pentru a nu periclita acțiunea de protecție antierozională și a exclude concurența prea intensă a plantelor de cătină. Practic este exclusă utilizarea ierbicidelor deoarece plantele ramifică de jos, drajonează mult și este pericol ca ierbicidele să ajungă și pe frunzele sau lăstarii tineri de cătină.
Dacă toate astea fi-vor respectate…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here