Agricultorii judeţeni, sprijiniţi în zootehnie

448

zootehnieÎn intervalul calendaristic 01 – 30 octombrie 2010, crescătorii de bovine, atât persoane fizice cât şi juridice din judeţul nostru, pot solicita Plata Naţională Directă Complementară (PNDC) pentru sectorul zootehnie printr-o cerere depusă la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj.

Pentru a beneficia de prima pe exploataţie pentru bovine, producătorul gorjean trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, în funcţie de perioada înfiinţării exploataţiei: să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local, la data solicitării primei, exploataţia să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei, exploataţia să fie de minimum trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie, aferentă fiecărei exploataţii deţinute, se depune individual sau prin reprezentant legal la centrul judeţean al APIA, unde este înregistrată exploataţia şi este însoţită de următoarele documente: copie după cartea de identitate, copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2010, declaraţie pe proprie răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2010.

De asemenea agricultorul gorjean care doreşte primirea PNDC trebuie să declare pe proprie răspundere numărul de bovine deţinut la data depunerii cererii, că nu are datorii restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local, la data solicitării primei, precum şi să deţină copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul.

Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here