Activităţi informativ-preventive, la Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru

928

În contextul în care, delincvenţa juvenilă tinde să ia amploare, iar factorii educaţionali, şi nu numai, trebuie să se implice activ pentru a eradica acest fenomen, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru a găzduit o serie de activități informativ – preventive desfășurate de reprezentanți ai poliţiei şi cadre didactice. Activităţile s-au desfăşurat în data de 21 ianuarie.

Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor care dau semnificaţie experienţelor copiilor acasă, la şcoală sau în comunitate. Ea influenţează semnificativ succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. Şcoala trebuie să formeze la copil abilităţi multilaterale (emoționale, sociale și cognitive), de aceea este necesar ca ea să devină un actor important în viaţa psihosocială a copilului. „Pentru a face mai eficient răspunsul şcolii la riscul formării personalităţii delincvente, noi, cadrele didactice am promovat modele pozitive de comportament, am desfăşurat activităţi educative extracurriculare motivante, am comunicat în permanenţă cu elevii şi părinţii acestora”, a confirmat prof. Felicia Bejenaru. Mutaţiile semnificative survenite în dinamica genurilor de infracţiuni comise de minori impun analiza condiţiilor şi cauzelor care favorizează ori determină comportamentul deviant. „Delincvenţa juvenilă reprezintă o realitate concretă şi dramatică ce trebuie să preocupe toţi factorii educaţionali – familia, şcoala, poliţia, justiţia şi procuratura, biserica, alte instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniu – cu care noi colaboram pentru a educa tânara generație”, menţionează prof. Camelia Buşoi.

Activităţi informativ-preventive
În data de 21.01.2016, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru a găzduit o serie de activități informativ-preventive desfășurate de reprezentanți ai I.P.J. Gorj, comisar șef Cornel Ionete și agent principal Ramona Gherasie, Poliția Municipiului Motru fiind reprezentată de agent șef Viorel Foca.
Potrivit reprezentanţilor unităţii şcolare, activitățile au avut ca scop informarea elevelor cu privire la: prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorului; identificarea minorilor care au un comportament deviant, precum și a cazurilor sociale; prevenirea consumului de droguri și a pornografiei infantile în rândul elevilor; prevenirea absenteismului în școală; respectarea cadrului normativ, aplicabil la nivelul școlii; respectarea deontologiei profesionale și asigurarea calității actului educațional. La activități au participat  directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Motru, profesor Eduard Pîrvulescu, consilierul educativ, profesor Bejenaru Felicia, consilierul școlar, profesor Bușoi Camelia,  directorul adjunct, profesor Ochiană Neculai  și un număr de 284 de eleve din clasele V-VIII. Activitățile au constat în prezentarea unor materiale video cu recomandări și cazuistică şi s-au dezbătut anumite cazuri și s-au purtat discuții interactive. De asemenea, au fost purtate discuții cu persoanele prezente în vederea adoptării măsurilor concrete privind asigurarea climatului de ordine și siguranță publică atât în incinta, cât și în zona adiacentă unității de învățământ.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here