Accente în cotidian – Doctorul în ştiinţe medicale Grigore Lupescu – Ambasador al Gorjului în întreaga lume !

537

Forumul Mondial „Cambridge, Massachusetts, U.S.A.” şi având aproape 100 de ani de experienţă (Engaging the intelect/Inspiring Cultural Awareness), din iunie, 28 şi iulie, 3, a.c., a trimis o invitaţie exclusivă doctorului în medicină Grigore Lupescu, din urbea noastră, care pare să-l fi uitat. Forumul în cauză trimite invitaţie doar reprezentanţilor superiori (s.m. I.P.B.) din toate ţările lumii.

Delegaţii la acest Forum Mondial joacă rolul unor emisari ai propriilor lor patrii natale, ai propriilor naţii. Aşadar, fiecare participant poartă titlul onorific de Ambasador şi va primi un certificat de reprezentare internaţională ambasadorială (s.m. I.P.B.). Participarea în sine este o reală onoare care va propulsa realizările profesionale şi artistice ale celor chemaţi la evenimentul verii într-o Americă interesată şi de valorile excepţionale cultural-ştiinţifice din Gorjul lui Constantin Brâncuşi, George Uscătescu, Petre Brâncuşi, Gheorghe Grigurcu, Grigore Brâncuşi, Tudor Arghezi, Cristian Brâncuşi, Ion Lotreanu, personalităţi cărora li se alătură şi Grigore Lupescu.
Programul Cultural Post-Forum include observarea celebrării Zilei Independenţei S.U.A. (4 iulie), prânzul luându-se la Clubul Exclusiv Harvard, tot acolo ţinându-se o recepţie cu vinuri a Directorului. Simpozionul durează patru zile, după cum urmează:
– sâmbătă, 29 iunie a.c.: sesiune de deschidere;
– duminică, 30 iunie a.c.: prima zi de simpozionare;
– luni, 1 iulie: a doua zi de simpozionare (seara se petrece la Leisure);
– marţi, 2 iulie a.c.: sesiune unitară de închidere şi sesiunea închisă UCC.
Aş sublinia, în continuarea articolului de faţă, unele aspecte, cred eu, definitorii pentru comunitatea noastră locală şi pentru instituţiile ei abilitate să producă artă, cultură, cercetare, schimburi de idei, educaţie şi instrucţie etc.
1. Manifestarea, de-o anvergură mondială, este obligatoriu înalt şi sever selectivă, după criterii ferme, axiologice, paradigmatice;
2. Timpul rezervat ei nu trebuie să-i streseze pe protagonişti căci, obosindu-i, aceştia nu-şi vor putea onora plenar misiunea;
3. Calitatea lucrărilor din simpozion trebuie să intereseze ca noutate ci nu, ca uneori, inutil conglomerat;
4. Organizarea în sine trebuie să se menţină în cotele cele mai de sus, cu accentul pus pe esenţializarea comunicării, pe rezultatul concret al investigaţiei, pe noutatea concluziilor finale;
În ceea ce-l priveşte pe comilitonul nostru drag, Dr. Grigore Lupescu, savantul şi umoristul, amândoi remarcabili, ce să scriu? Ne vizităm lunar, ne preţuim reciproc, convorbim descătuşat de convenienţe, ne bucurăm împreună de succesele literare ale fiicei sale, actualmente soţie devotată şi mamă admirabilă, Roxana Lupescu-Deca, dar – ce splendoare! – încă poetă, în cea mai sensibilă descendenţă argheziană: literatura pentru copii.
Ce-ar mai fi de adăugat? Grigore Lupescu este membru activ al Academiei de Ştiinţe din New York, Cetăţean de Onoare al Municipiului Târgu-Jiu şi posesorul unor nominalizări spectaculoase: „Omul Anului 2012”, Includerea în „The Global 100” (focalizat pe biografia a numai 100 de personalităţi „best of the best”), dar şi în „Sala Americană a faimei”; „Ordinul Ambasadorilor Internaţionali”, „Magna cum laude” ş.a.m.d.
Ion Popescu-Brădiceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here