Absolvenții gorjeni, așteptați să se înregistreze la AJOFM

725

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj informează absolvenții promoția 2024 de faptul că data absolvirii pentru anul şcolar 2023-2024 este 7 iunie 2024, iar în termen de 60 de zile de la absolvire aceștia sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţa instituției județene pentru a beneficia servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate; actul de studii sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii. ”Absolvenții care nu au reușit să se încadreze în muncă în perioada de 60 zile de la data absolvirii, pot solicita obținerea prestației de șomaj în cuantum de 330 lei, pentru o perioadă de 6 luni. Absolvenții înregistrați în baza de date a AJOFM Gorj care în această perioada se încadrează în muncă cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie în sumă de 1.980 lei, care se acordă în două tranșe (o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare). Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, a anunțat conducerea AJOFM Gorj.
Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența AJOFM Gorj în termen de 60 zile de la data absolvirii. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here