A fost publicat calendarul examenului de titularizare

690

Ministerul Educaţiei a publicat calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017.

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă. Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei şi Eercetării Știinţifice, şi se evaluează tot prin note de la 10 la 1. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, anul viitor, cererile de înscriere a candidaţilor, inclusiv a absolvenţilor promoţiei 2016, la concurs se vor înregistra în perioada 13 – 20 mai 2016. Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar se va face în zilele de 23 şi 24 mai, urmând ca în perioada 24 – 27 mai candidaţii să-şi valideze, prin semnătură, înscrierea. Excepţie fac absolvenţii promoţiei 2016, care îşi vor putea valida înscrierea în perioada 14 – 15 iulie. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Lista candidaţilor înscrişi şi graficul privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă se va afişa până la data de 30 mai 2016.

Probele orale – în iunie, proba scrisă – în iulie
Probele practice/orale şi inspecţiile la clasă se vor derula în perioada 30 mai – 1 iulie 2016, iar proba scrisă este programată pe data de 20 iulie 2016. Primele rezultate se vor afişa pe 27 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, dar şi în cursul zilei de 28 iulie. Acestea vor fi soluţionate în zilele de 29 iulie şi 1 august 2016, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 3 august. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă. De asemenea, candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016.

Repartizarea candidaţilor pe posturi, în august
În calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017 se mai prevede că repartizarea candidaţilor cu media minimum 7 pe posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va face în perioada 8 – 9 august 2016. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordine, după: domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), gradul didactic, media de departajare şi media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se va face în perioada 11 – 29 august 2016.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here