A fost aprobată lista finală a beneficiarilor programului ”Bani de liceu”

540

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a aprobat, săptămâna trecută, lista finală a beneficiarilor programului național “Bani de liceu”, pentru anul școlar 2016-2017, în urma soluționării contestațiilor depuse la nivel național.

Anul acesta, la nivel național, după afișarea listei inițiale cu beneficiarii programului ”Bani de liceu”, au fost aprobate 93 de contestații, astfel că numărul final de beneficiari, pentru anul școlar 2016-2017, este de 44.788. În județul Gorj, a fost aprobată o singură contestație, astfel că numărul final de beneficiari ai programului ”Bani de liceu” a crescut de la 946 la 947. Dintre aceștia, cei mai mulți provin de la: Liceul Tehnologic Turceni (94), Colegiul Tehnic Motru (58), Liceul Teoretic Novaci (55), Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Târgu-Jiu (43), Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (42), Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești (40) și Liceul Tehnologic Tismana (40). Banii vor fi acordaţi elevilor atât în perioada cursurilor şcolare, cât şi în perioada pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat. Reamintim că, Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii. De sprijinul financiar acordat prin intermediul acestui program pot beneficia elevii ce provin din familii defavorizate, ale căror venituri medii brute, pe membru de familie, realizat cu trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei. De aceste venituri beneficiază şi elevii aflaţi sub o măsură de protecţie, sau aflaţi sub tutelă ori curatelă. Pentru stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter permanent, şi anume: salariile, chiriile, veniturile din activităţi independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaş, dividentele, alocaţia de plasament, tichetele de masă şi tichetele cadou. Acest sprijin financiar le este însă retras elevilor, dacă aceştia acumulează mai mult de 20 de absenţe nemotivate, sunt eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de trei până la cinci zile din motive de rea purtare, media la purtare scade sub nota 7 sau dacă sunt exmatriculaţi. Pentru a se putea număra printre beneficiarii programului ”Bani de liceu”, elevii au trebuit ca, în primele două săptămâni de școală, să depună, la secretariatele unităților de învățământ pe care le frecventează, o cerere însoțită de mai multe documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor, acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei și adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here