A avut loc prima sesiune a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile

424

Membrii Grupului de iniţiativă locală Rovinari şi  elevii claselor a VII-a A, B şi C ai Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari au participat la prima sesiune a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile. Aceasta s-a derulat în săptămâna dedicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, activităţilor extraşcolare cu caracter non-formal, program intitulat ”Să ştii mai multe, să fii mai bun !”

Grupul de iniţiativă locală Rovinari, implicat în proiectul „Tineri pentru viitor!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune” au participat la prima sesiune a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile.
Scopul proiectului propus îl constituie abilitarea a 10 tineri, pentru a desfăşura activităţi de conştientizare, în rândul adolescenţilor şi al tinerilor cu oportunităţi reduse, privind importanţa metodelor de dezvoltare personală şi socială, în combaterea delincvenţei juvenile.
Obiectivele pe care proiectul intenţionează să le atingă sunt reprezentate de: dezvoltarea, la 10 tineri, a abilităţilor de a realiza activităţi educative nonformale, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, în rândul adolescenţilor şi al tinerilor cu oportunităţi reduse. De asemenea organizarea şi desfăşurarea atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, acestea implicând ca beneficiari direcţi (pe lângă cei 10 participanţi din grupul de iniţiativă), alţi 15 adolescenţi, din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari, aflaţi în situaţii de risc social (rezultate şcolare slabe, dificultăţi de relaţionare şi adaptare, tendinţe/ comportamente de risc). Un alt obiectiv ar fi acela de creare a unei asociaţii, care să aibă drept scop, continuarea activităţilor de susţinere a tinerilor şi a membrilor comunităţii, marginalizaţi sau aflaţi în situaţii de risc social.

Ateliere de prevenire a delincvenţei juvenile
Activităţile proiectului „Tineri pentru viitor!” vizează, pe lângă acţiunile de organizare şi coordonare propriu-zise, organizarea unor ateliere de prevenire a delincvenţei juvenile, constând în sesiuni de autocunoaştere şi intercunoaştere, dezvoltare a abilităţilor de identificare a riscului, definire a consecinţelor delincvenţei juvenile, activităţi culturale, activităţi de protejare a mediului înconjurător. Proiectul propus nu vizează doar informarea asupra riscurilor la care se supun tinerii cu comportament predelincvent, ci propune alternative la acest tip de comportament (metode de ocupare a timpului, de petrecere a timpului liber), prin ateliere succesive, dezvoltate pe baza metodelor educaţiei non-formale şi informale.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here