CCD Gorj a dat startul înscrierilor la cursuri

744

Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj a anunţat că dascălii din învăţământul preuniversitar gorjean care doresc să participe la programele de formare oferite de instituţie se pot înscrie până la sfârşitul acestei luni la cursurile din anul şcolar 2015-2016.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul CCD Gorj, perioada 9 – 30 noiembrie 2015 este destinată etapei de înscriere la programele cuprinse în Oferta de formare continuă a CCD Gorj pentru anul şcolar 2015 – 2016. Pe site-ul CCD Gorj a fost publicată şi lista cu programe de formare avizate MECS, care cuprinde următoarele programe: “Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, “Jocul – activitate dominantă la vârsta preșcolară și școlară mică”, “Abordarea creativă a curriculumului pentru educație timpurie în contextul schimbării”, “Elemente de didactica matematicii și explorarea mediului”, “Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul primar”, “Evaluarea competenţelor lingvistice în cadrul examenelor naționale”, “Predarea interactivă a științelor între realitate și necesitate”, “Predarea inovativă a disciplinei educaţie fizică şi sport”, “Elemente de creativitate în predarea Religiei Ortodoxe”, “Abordări metodice eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina biologie”, “Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate”, “Program de pregătire a cadrelor didactice debutante în vederea susținerii examenului de definitivare în învățământ/ cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante”, “Program de formare a cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise ale cadrelor didactice care participă la concursurile profesionale”, “Cultura organizațională în unităţile de învăţământ”, “Gestionarea și administrarea resurselor în unitățile școlare”, “Banca de date a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar – formare utilizatori de aplicaţie “CONCRET””, “Performarea comunicării în spațiul public prin instituțiile de învățământ preuniversitar”, “Control managerial intern”, “Instrumente de lucru în evaluarea și asigurarea calității educație”, “Proiectele Erasmus+ din perspectiva instituțiilor școlare”, “Managementul proiectelor destinate dezvoltării resursei umane în unităţile de învăţământ preuniversitar”, “Comportamentul violent și absenteismul – prevenire și intervenție”, “Coordonator pentru Consiliile Elevilor”, “TIC și multimedia”, “Noi tehnologii informaționale pentru documentarea şi evaluarea elevilor”, “E-portofoliul didactic și competențele secolului XXI”, “Cultura informaţiei”, “Educaţie pentru cetăţenie activă şi cultura participativă”, “Comunicarea persuasivă și conduita instituțională prin predarea religiei în școală”, “Dezvoltarea comportamentului prosocial prin activități de animație”, “Educaţie de calitate pentru un viitor sustenabil”, “After school – alternativă europeană pentru educaţie”, “Metode şi mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor de limbaj”, “Metode de integrarea copiilor cu autism”, “Integrarea copiilor cu CES”, “”Școala pentru copil în loc de copil pentru școală!”, “Prevenirea stereotipurilor de gen în educaţia copiilor”, “Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional”, “Consumul, abuzul și dependența de droguri legale și ilegale la adolescenți”, “Dimensiuni interculturale în educație”, “Diversitate socială şi cultura diversităţii”, “Relaţii interculturale şi interetnice în istorie”, “Optimizarea actului instructiv – educativ prin activități antreprenoriale”, “Inteligenţa emoţională în educarea copiilor”, “Parteneriatul educaţional în consilierea psihopedagogică a copiilor”, “Dezvoltarea inteligenței emoționale”, “Psihologia copilului şi adolescentului – particularitati şi problematici specifice de dezvoltare”, “Educarea caracterului”, “Școala părinților”, “Gestionarea situaţiilor de criză la preşcolari/elevi”, “Dezvoltare competențelor pentru consilierea tinerilor în accesarea unui loc de muncă”, “Voluntar pentru cunoaștere”, “Eficiență și creativitate în activitatea documentaristului”, “Interdisciplinaritate în spațiul infodocumentar” şi “Dezvoltarea gândirii critice a elevilor interni prin activități interdisciplinare”. A mai fost publicată şi lista programelor acreditate furnizate de CCD Gorj, adică: „Predarea – învăţarea limbii franceze într-un demers comunicativ-acţional”, “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”, “Intel ® Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii” şi “IC 3 – Educator pentru şcoala digitală”. Tot pe site-ul instituţiei mai poate fi consultată lista cu taxele de participare la cursuri, dar şi un ghid privind înscrierea online.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here