9 contestaţii la concursul pentru constituirea Corpului de Experţi în Management

436

ContestatiiNouă cadre didactice din Gorj au depus contestaţii în cadrul concursului de selecţie în vederea constituirii Corpului Naţional al Experţilor în Management Educaţional. După soluţionarea acestora, lista experţilor în managementul educaţional din Gorj s-a mărit, cuprinzând numele a 294 de cadre didactice din judeţ.

În perioada 27 februarie – 12 martie, s-au desfăşurat înscrierile în Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, 377 de dascăli din judeţul Gorj fiind admişi în etapa de selecţie online. În perioada 14-20 martie 2012 s-a desfăşurat o altă etapă, aceea a depunerii portofoliului de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online la inspectoratul şcolar, în timp ce evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS, a avut loc în intervalul 23 martie – 5 aprilie. Din cei 377 de candidaţi admişi iniţial, după completarea formularului de selecţie online, portofoliile a 19 dintre aceştia au fost respinse de către evaluatori deoarece dosarele lor nu întruneau toate criteriile prevăzute la art. 2 din Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional. Din cei 358 de candidaţi rămaşi, 291 au fost admişi în corpul naţional de experţi în management educaţional, reuşind să justifice cu documente obţinerea a minim 70 de puncte din totalul de 100.

294 de experţi în educaţie

Nouă cadre didactice au fost însă nemulţumite de punctajul obţinut în urma evaluării portofoliilor şi au depus contestaţii. “Nu am avut foarte multe contestaţii. Doar nouă cadre didactice au depus contestaţii, majoritatea declarându-se nemulţumite de punctajul obţinut. După soluţionarea contestaţiilor, au fost declaraţi promovaţi 294 de candidaţi”, a precizat Marius Staicu, inspector de specialitate în cadrul IŞJ Gorj. Potrivit calendarului, în data de 30 aprilie urmează să fie emis ordinul de ministru care confirmă înscrierea celor promovaţi în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional. Profesorii experţi în educaţie vor putea participa la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de îndrumare şi control.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here