56 de cadre didactice din Gorj vor să fie mentori

501

Profesor mentorPotrivit noii legi a educaţiei, a fost introdusă o nouă funcţie didactică şi anume cea de profesor mentor cu scopul inserţiei în sistem a cadrelor didactice debutante. Selecţia profesorilor mentori a început din luna februarie, urmând ca rezultatele să se afle în luna iunie.

Începând din luna septembrie, profesorii debutanţi trebuie să parcurgă, sub îndrumarea mentorilor, stagii de practică la catedră de un an, stagii ce se finalizează cu un examen de promovarea căruia depinde obţinerea definitivatului în învăţământ. Selecţia profesorilor mentori se realizează în perioada februarie – iunie, după un calendar detaliat la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ). Depunerea dosarelor a avut loc în luna februarie iar anunţarea candidaturilor admise în urma evaluării portofoliilor va avea loc între 15 şi 20 martie. În perioada 21 – 25 martie are loc depunerea şi rezolvarea contestaţiilor cu privire la evaluarea portofoliului personal, în prezenţa candidatului. Cei care vor trece proba evaluării portofoliului vor susţine două probe practice: o oră de predare la clasă, în disciplina pe care o predau, respectiv monitorizarea unei ore de curs a unui coleg urmată de completarea unei fişe de observaţii, probe ce se vor desfăşura în intervalul 1 aprilie – 31 mai. Un candidat la obţinerea funcţiei didactice de profesor mentor pentru stagiatură este declarat selectat dacă a obţinut la ambele etape ale selecţiei calificativul „Admis”. Acest calificativ la fiecare dintre probele de concurs se obţine pentru minim 85 de puncte din totalul de 100. Anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori se va face în perioada 1 – 15 iunie, urmând ca aceştia să-şi înceapă activitatea din prima zi a anului şcolar 2012 – 2013.

Doar titularii şi cu grad didactic I

La nivelul judeţului Gorj, pentru funcţia de profesor mentor şi-au depus dosarele 56 de cadre didactice care au îndeplinit, cumulat, următoarele condiţii: sunt titulare în învăţământul preuniversitar; deţin gradul didactic I; au urmat cel puţin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; au calificativul „Foarte Bine” în ultimii 5 ani; nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsiţi de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală ori au fost reabilitaţi; sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei funcţii.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here