519 gorjeni, beneficiari de alocaţii de plasament

683

Până la finele lunii trecute, gorjenii care încasează alocaţii de plasament au trebuit să depună la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) cererile cu lista copiilor aflaţi în plasament. Potrivit unei informări transmise de conducerea instituţiei judeţene, cererile amintite mai sus au fost deja soluţionate, astfel că nu au existat cazuri ce au necesitate suspendarea drepturilor. “La nivelul judeţului Gorj, până la data de 30 noiembrie 2016, au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 99 de cereri, numărul total de beneficiari la această dată fiind de 519 persoane. Precizez faptul că nu au existat persoane care să fi omis să depună cereri pentru a beneficia în continuare de alocaţie de plasament”, a declarat Natalia Moreanu, directorul executiv al AJPIS Gorj.
Monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura plasamentului copilului la persoana/familia/asistentul maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat, care beneficiază de alocaţie lunară de plasament, se realizează conform prevederilor art. 73 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, direcţia generală sau, după caz, organismul privat acreditat din unitatea administrativ-teritorială în care este plasat copilul, prin personal propriu ori, după caz, contractat, efectuează vizite de monitorizare anunţate şi neanunţate, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la domiciliul persoanei/familiei/asistentului maternal la care este plasat copilul ori, după caz, la sediul serviciului rezidenţial al organismului privat acreditat. Vizitele de monitorizare se pot realiza în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază de competenţă se află domiciliul acestora.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here