400 de locuri libere, în şcolile profesionale în Gorj

650

Circa 300 de elevi din Gorj s-au înscris anul acesta la o şcoală profesională, ocupând însă mai puţin de jumătate dintre locurile disponibile în învăţământul profesional cu durata de trei ani la nivelul judeţului nostru. Asta înseamnă că aproximativ 400 de locuri au rămas neocupate. Mai urmează însă încă două etape de înscriere a candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani.

Potrivit datelor publicate pe site-ul programului de dezvoltare al învăţământului profesional “Alege-ţi drumul”, în şcolile profesionale din Gorj figurau înscrişi la data de 13 iulie 2015, adică după finalizarea primei etape de înscriere, 311 elevi. În doar două unităţi de învăţământ s-au ocupat toate locurile disponibile. Este vorba despre Liceul Tehnologic Turceni, care a oferit absolvenţilor de gimnaziu 28 de locuri pentru obţinerea calificării de “lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, şi Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, care a pus la dispoziţia elevilor 14 locuri la calificarea “strungar” şi 14 locuri la calificarea “electromecanic utilaje şi instalaţii industriale”.

Urmează a doua etapă de înscriere
Etapa a doua de înscriere se va derula în perioada 20 – 21 august, iar în Gorj absolvenţii de gimnaziu care vor opta pentru învăţământul profesional cu durata de trei ani au la dispoziţie 403 locuri în peste 20 de unităţi de învăţământ. Acestea sunt: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu (trei locuri libere la calificarea “bucătar”), Colegiul Auto “Traian Vuia” Târgu-Jiu (13 locuri libere la calificarea “confecţioner produse textile”, 35 de locuri libere la calificarea “mecanic auto”), Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (27 de locuri libere la calificarea “comerciant-vânzător”), Colegiul Tehnic “Gen. Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu (26 locuri libere la calificarea “operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor”), Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu-Jiu (cinci locuri libere la calificarea “tinichigiu vopsitor auto”), Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Târgu-Jiu (13 locuri libere la calificarea “instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, nouă locuri libere la calificarea “sudor”), Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu (două locuri libere la calificarea “mecanic auto”, două locuri libere la calificarea “ospătar vânzător în unităţi de alimentaţie”), Liceul Energetic Târgu-Jiu (25 de locuri libere la calificarea “operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare”, 20 de locuri libere la calificarea “sudor”), Liceul Tehnologic Bîrseşti (14 locuri libere la calificarea “lucrător în agroturism”, 14 locuri libere la calificarea “mecanic agricol”), Colegiul “Mihai Viteazu” Bumbeşti-Jiu (un loc liber la calificarea “strungar”, 14 locuri libere la calificarea “tinichigiu vopsitor auto”), Colegiul Tehnic Motru (16 locuri libere la calificarea “strungar”), Liceul Tehnologic Ţicleni (două locuri libere la calificarea “operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor”, zece locuri libere la calificarea “operator sonde”), Liceul Tehnologic Tismana (22 de locuri libere la calificarea “mecanic auto”), Liceul Teoretic Novaci (18 locuri libere la calificarea “lucrător hotelier”), Colegiul Tehnic Mătăsari (16 locuri libere la calificarea “electronist aparate şi echipamente”), Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Peştişani (26 de locuri libere la calificarea “mecanic auto”), Liceul Tehnologic Baia de Fier (20 de locuri libere la calificarea “tinichigiu vopsitor auto”), Liceul Tehnologic Bustuchin (două locuri libere la calificarea “instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze”), Liceul Tehnologic Roşia Jiu (18 locuri libere la calificarea “comerciant-vânzător”), Liceul Tehnologic Stoina (18 locuri libere la calificarea “mecanic utilaje şi instalaţii în industrie”) şi Liceul Tehnologic Turburea ( 12 locuri libere la calificarea “operator cazane, turbine cu abur, instalații auxiliare și de termoficare”). Fişele de înscriere vor fi eliberate tot în perioada 20 – 21 august, de la unităţile de învăţământ gimnazial unde elevii au finalizat clasa a VIII-a.

O a treia etapă de admitere, în septembrie
În perioada 3 – 4 septembrie va fi organizată o nouă etapă de admitere, în cadrul căreia vor fi repartizaţi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi se realizează în perioada 7 – 8 septembrie. La nivel naţional, după prima etapă de înscriere s-au ocupat un număr de 20.004 locuri în învăţământul profesional cu durata de trei ani, ceea ce constituie un procent de 50,64% din numărul locurilor solicitate de agenţii economici din toată ţara. Cele mai multe locuri disponibile se găsesc în judeţele Iaşi (1.397 locuri), Bucureşti (1043 locuri) şi Prahova (986 locuri), în domeniile de pregătire profesională Mecanică (6.048 locuri), Industrie textilă şi pielărie (2.553 locuri), Turism şi alimentaţie (1.556 locuri), în calificările profesionale: confecţioner produse textile (2.323 locuri), mecanic auto (1.557 locuri), tâmplar universal (1.289 locuri). Pentru înscrierea în învăţământul profesional cu durata de trei ani pot opta absolvenţii de gimnaziu, atât din seria curentă, cât şi din seriile anterioare, şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Avantaje pentru elevi
Elevii care aleg această formă de învăţământ au mai multe avantaje: pot dobândi o calificare profesională care le permite să obţină mai rapid un loc de muncă, vor beneficia de o “bursă profesională” lunară în cuantum de 200 RON, operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ îi vor susţine (acolo unde condiţiile permit acest lucru) pe cei mai buni dintre elevi prin burse suplimentare de practică, beneficiază de pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional, şi de pregătire profesională generală și de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea și al treilea an de învăţământ profesional, iar după finalizarea şcolii profesionale pot să lucreze şi să îşi continue studiile în cadrul liceului, unde există locuri disponibile în clase de liceu.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here