30 septembrie, termen limită pentru plata impozitelor

1026

Contribuabilii gorjeni persoane fizice și juridice mai au timp până la sfârșitul acestei luni pentru plata fără penalități a taxelor și impozitelor datorate bugetului local. Potrivit legislației în vigoare, contribuabilii care nu-și achită obligațiile fiscale până la data de 30 septembrie vor suporta penalități de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor principale, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență. În cazul clădirilor rezidențiale și clădirilor-anexă deținute de persoane fizice, se calculează o cotă cuprinsă între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul clădirilor nerezidențiale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile stabilite. Impozitul pe autovehicule se datorează cât timp automobilul este înmatriculat sau înregistrat în țara noastră. Plata se face la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde proprietarul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, de la caz la caz. Este de precizat faptul că impozitul trebuie plătit chiar dacă proprietarul a hotărât să vândă mașina în decursul anului. Aceeași obligație o au și persoanele care au radiat din circulație o mașină. De altfel, impozitul pe terenuri se achită atât pentru suprafețele din extravilan, cât și pentru cele din intravilan. Modul de calcul este stabilit în funcție de suprafața pe care o are terenul, rangul localității în care este amplasat, zona și categoria de folosință. Impozitul pentru teren se achită de către cel care, la data de 31 decembrie 2018, figura ca proprietar. Nu are importanță faptul că, între timp, proprietatea a fost vândută, astfel că obligativitatea există în continuare în fața legii.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here