30 de ani de învăţământ teologic universitar, la Craiova. Praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Bănie

1067

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova şi-a serbat duminică, 30 ianuarie, hramul. Cei trei patroni duhovniceşti ai învăţământului teologic ortodox, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, au fost cinstiţi la Paraclisul cu hramul „Sfinţii Serghie şi Vah” din incinta Facultăţii de Teologie din Craiova. La Sfântul Altar, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Din soborul de preoţi slujitori au făcut parte: Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, profesor emerit şi fost Decan al Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi Pr. Prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. Răspunsurile la strană au fost date de membrii corpului profesoral al facultăţii. La finele slujbei, Părintele Diac. Conf. univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu a primit din partea IPS Părinte Mitropolit rangul de arhidiacon.
„În duminica de astăzi, ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu, pe lângă Evanghelia care s-a citit, referitoare la primirea lui Zaheu de către Mântuitorul Iisus Hristos, să avem posibilitatea şi lucrarea lui Dumnezeu ca să săvârşim cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, Ocrotitorii Facultăţii noastre de Teologie şi ai învăţământului teologic de pretutindeni. Aşa cum Mântuitorul Hristos a intrat în casa lui Zaheu Vameşul, va intra de bună seamă şi în casa sufletului nostru, evident cu condiţia ca noi să-i deschidem uşa. Avem nevoie de multă rugăciune în vremurile noastre, de multă meditaţie şi de multă apropiere de Dumnezeu. Evident că Sfinţii Trei Ierarhi, care ne sunt păstori şi învăţători, ne dau aceste poveţe întru toate, învăţăturile lor sunt de folos şi astăzi, aşa cum au fost de mare folos şi-n vremurile lor”, a transmis Părintele Mitropolit în cuvântul de învăţătură.
Evenimentului festiv de anul acesta a fost completat de două momente deosebite: împlinirea a trei decenii de activitate teologică universitară în Bănie şi decernarea titlului de Doctor Honoris Causa pentru Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu. Evocările şi momentele festive au avut loc în Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Facultăţii. După oficiul de prezentare a activităţii didactice pe anul trecut şi a planului de activitate pentru anul universitar în curs, Părintele Prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul facultăţii, a prezentat în plen Laudatio pentru activitatea bio-bibliografică, academică şi contribuţia teologică a Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu.
„Ziua de 30 ianuarie este o zi specială pentru învăţământul teologic din întreaga lume ortodoxă. Astăzi îi cinstim pe marii dascăli şi ierarhi ai lumii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, cei trei Sfinţi Părinţi care, prin cuvântul şi prin fapta lor, au impulsionat în mod deosebit viaţa şi misiunea Bisericii. În ei, în viaţa şi activitatea lor, ne regăsim cu toţii, şi profesori şi studenţi, cu toţi cei care am ales să slujim teologia, această ştiinţă înaltă despre Dumnezeu care, de fapt, aşa cum ne învaţă Sfinţii Trei Ierarhi, se realizează şi se împlineşte numai împreună cu Dumnezeu. Ei sunt un exemplu viu pentru fiecare, şi de la ei învăţăm cum să gândim, şi mai ales cum să trăim teologia. Sunt trei şi diferiţi, fiecare cu darurile şi cu lucrările sale, dar îi cinstim împreună tocmai pentru că noi, cei de azi, profesori şi studenţi deopotrivă, numai împreună putem să realizăm lucrarea lui Dumnezeu în Facultatea noastră de Teologie, şi cred că numai această împreună lucrare, comuniune în iubire şi în preţuire, după modelul Sfinţilor Trei Ierarhi, va face ca Facultatea noastră să se dezvolte în mod armonios, bine plăcând lui Dumnezeu şi oamenilor. Prin ziua de azi, facem începutul sărbătoririi celor trei decenii, vârsta la care se află Facultatea noastră”, a transmis Părintele Prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova.

Părintele Decan Ştefan Buchiu: repere biografice şi pregătirea teologică

Părintele Profesor Ştefan Buchiu s-a născut la 27 martie 1953 în familia preotului Piru Buchiu şi a doamnei preotese Viorica Buchiu, fiind ultimul din cei cinci copii, dintre care patru vor sluji Biserica în calitate de preoţi. Şcoala generală a urmat-o în comuna Corbu, judeţul Olt, iar în anul 1968 s-a înscris la Seminarul Teologic din Craiova, pe care l-a absolvit în anul 1973, având profesori eminenţi, precum Părintele Nicolae Petrescu, clasicist remarcabil şi pedagog desăvârşit, Părintele Ilie Brătan, Profesor de Omiletică şi Limbă Franceză, Părintele Ion Ionescu, cu pasiune pentru istorie şi pentru limba română, sau profesorul Vasile Prescure, ulterior Arhimandrit, profesor de Dogmatică, Logică şi Filosofie, precum o serie de alţi profesori renumiţi. Cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti le-a urmat între anii 1973-1977, încheindu-le ca şef de promoţie. Între 1977-1980 urmează cursurile de doctorat în cadrul aceleiași instituţii. Ulterior, între 1983-1984, Părintele profesor Ştefan Buchiu urmează un ciclu aprofundat de studii în cadrul Institutului Ecumenic de la Bossey (Elveția), iar în 1996 devine doctor în Teologie în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.
În paralel cu definitivarea pregătirii ştiintifice, Părintele Ştefan Buchiu debutează şi în cariera didactică, în anul 1990, când este încadrat ca asistent universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, post pe care îl va ocupa până în anul 1994. Între 1994-1999 este lector, iar între 1999-2007 conferenţiar, pentru ca din anul 2007 să fie profesor universitar şi îndrumator de doctorat în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, la Secţia de Teologie sistematică, disciplina Teologie Dogmatică.
Pe lângă acestea, Părintele Ştefan Buchiu a fost și Director al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucuresti (2009-2013), precum şi Decan al aceleiaşi insituţii (2008-2018). A fost hirotonit preot la Parohia Militari I din Bucureşti.
În anul 2018, Senatul Universităţii din Bucureşti i-a acordat titlul de Profesor Emerit pentru întreaga carieră universitară, pentru realizările din domeniul cercetării teologice, pentru opera teologică şi în egală măsură pentru activitatea didactică desfăşurată pe parcursul a trei decenii. În acelaşi an, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îi acordă Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincţie bisericească pentru întreaga carieră didactică şi administrativă desfăşurată timp de peste zece ani ca Decan al Facultăţii şi îi conferă titlul de Vicar Eparhial cu atribuții de consultare și reprezentare în domeniul teologic, educațional și cultural. În plan personal, în anul 1982 s-a căsătorit cu Mariana Iordache, cadru didactic, având doi copii, Eugen şi Damian, care au urmat de asemenea studii strălucite de Teologie.
Opera teologică a Profesorului universitar Ştefan Buchiu, edificată de-a lungul a patru decenii, însumează cărţi de autor, manuale universitare şi peste 80 de studii şi articole, publicate în ţară şi în străinătate. În calitate de Decan, a contribuit la înfiinţarea extensiei de la Roma a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, specializarea Teologie Pastorală, în anul 2017.
În raport cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Părintele Ştefan Buchiu a adus un aport deosebit la creşterea prestigiului şi la dezvoltarea sa teologică şi academică ale acesteia.
În continuare, Dl. Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo Mănescu, preşedintele Senatului Universităţii din Craiova, i-a decernat Pr. Prof. univ. dr. Ștefan Buchiu titlul de Doctor Honoris Causa. Părintele Decan Ştefan Buchiu a mulţumit IPS Părinte Mitropolit pentru preţuirea arătată, Universităţii din Craiova şi Facultăţii de Teologie pentru primirea acestei distincţii. Discursul sfinţiei sale a evidenţiat legătura dintre „Cunoaşterea catafatică şi Cunoaşterea apofatică”.
„Este un moment emoţionant şi un moment în care plecăm mereu de la exprimarea recunoştinţei. Vreau să îmi exprim profunda recunoştinţă faţă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, membru al Academiei Române, pentru iniţiativa de a-mi acorda acest înalt titlu universitar onorific, şi care mă angajează şi pentru viitor. El nu priveşte doar trecutul în care, într-adevăr, am avut posibilitatea şi bucuria ca să fiu şi eu de folos acestei facultăţi. În timpul celor zece ani cât am fost preşedintele Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, m-am străduit să întăresc, să conserv, să cultiv colaborarea dintre facultăţi, am realizat ce potenţial extraordinar are învăţământul teologic universitar în aceste decenii. Cred că acum se poate trage o linie, un bilanţ, după 30 de ani, în primul rând aici, unde suntem, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, şi apoi la toate celelalte facultăţi. Îi mulţumesc cu recunoştinţă Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu”, a transmis Părintele Profesor Ştefan Buchiu.
La final, IPS Părinte Mitropolit Irineu şi-a exprimat bucuria de a împărtăşi acest dar academic şi teologic Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, în contextul împlinirii a trei decenii de activitate teologică academică la Facultatea de Teologie din Craiova. „Părintele Ştefan Buchiu a avut şi are o contribuţie esenţială pentru teologia românească. Astăzi ne-a pus la inimă, prin referatul pe care l-a prezentat, ceea ce îi este propriu omului: cunoaşterea. Dintre toate creaturile pământului, numai omul are această capacitate. Cunoaşterea este dată firii omeneşti, fiind specific omului să crească şi să cunoască treptat. Cunoaterea este legată de existenţă pentru că nimic nu este fără de a cunoaşte şi a fi. Nu putem avansa de la un spaţiu la altul fără de cunoaştere, iar cunoaşterea acesta trebuie să aibă o ascensiune: excelsior. Nu poţi să rămâi la un singur nivel de cunoaştere”, a spus Părintele Mitropolit Irineu.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here