295 de noi metodişti la IŞJ Gorj

538

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj a aprobat lista metodiştilor pentru acest an şcolar. Dintre cele circa 350 de cadre didactice din Gorj care şi-au depus dosarele pentru a deveni metodişti, 295 au fost admise. Profesorii validaţi în urma derulării procedurii de selecţie vor fi incluşi într-un program de formare de scurtă durată, organizat prin Casa Corpului Didactic Gorj. Metodiştii au rolul de a sprijini, consilia şi comunica deschis cu cadrele didactice pe care le vor urmări în cadrul inspecţiilor curente şi speciale privind obţinerea gradelor didactice.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a organizat luna aceasta o nouă selecţie pentru metodişti. Potrivit purtătorului de cuvânt al IŞJ Gorj, Georgeta Popescu, 351 de cadre didactice din judeţul Gorj şi-au depus dosarele la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj pentru a deveni metodişti, însă doar 295 au fost selectate: 12 la disciplina Fizică, 13 la Chimie, 10 la Biologie, 26 la Matematică, 17 la Limba şi literatura română, 12 la Istorie, 46 la Discipline Tehnice, 14 la Arte, 5 la Socio-umane, 14 la Educaţie Fizică, 14 la Informatică, 16 la Învăţământ special, special integrat şi minorităţi, 21 la Limba Engleză, 12 la Limba Franceză, 9 la Geografie, 18 la Învăţământul preprimar şi 28 la Învăţământul primar. Profesorii validaţi în urma derulării procedurii de selecţie vor fi incluşi într-un program de formare de scurtă durată, avizat de MEN, organizat prin Casa Corpului Didactic Gorj. Pentru a putea deveni metodişti, profesorii au trebuit să îndeplinească mai multe condiţii obligatorii: să aibă studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar; să fie cadru didactic angajat cu contract pe durată nedeterminată; să deţină gradul didactic I sau cel puţin gradul didactic II; să facă dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; să primească calificativul „Foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari; să aibă recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ în care este titular/detaşat.

Rolul metodiştilor
Selecţia metodiştilor urmăreşte înfiinţarea unui corp de profesori bine pregătiţi metodic şi ştiinţific care au rolul de a sprijini, consilia şi comunica deschis cu cadrele didactice pe care le vor urmări în cadrul inspecţiilor curente şi speciale privind obţinerea gradelor didactice. Totodată, cadrele didactice care vor face parte din corpul de metodişti al IŞJ Gorj au obligaţia de a fi flexibili şi imparţiali în evaluarea cadrelor didactice din unităţile şcolare, precum şi în aplicarea procedurilor de inspecţie, pentru a se putea adapta situaţiilor concrete şi specifice întâlnite. Orice cadru didactic poate pierde calitatea de metodist dacă încalcă una sau mai multe prevederi ale fişei postului cadrului didactic metodist sau ale codului de conduită a cadrului didactic metodist ori în alte situaţii. Decizia de a propune pierderea calităţii de metodist este luată de către comisia care evaluează candidaţii pentru dobândirea calităţii de cadru didactic metodist. În momentul în care un cadru didactic şi-a pierdut calitatea de metodist, locul său este considerat vacant şi va fi ocupat de către un alt cadru didactic, începând cu anul şcolar următor.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here