25 mai, termen pentru direcționarea a 2% din profit

964

Contribuabilii gorjeni, care vor să redirecționeze până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor şi/sau din pensii au termen limită data de 25 mai pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora; b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
Redirecţionarea impozitului este opţiunea exclusivă a contribuabilului, iar depunerea cererilor se face individual de cel în cauză, atât la registratura organului fiscal, prin poştă cu confirmare de primire, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau prin intermediul serviciului „Spaţiu Privat Virtual”. Persoanele fizice, care au realizat venituri din salarii şi venituri din pensii, pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. În această situaţie se completează în mod corespunzător formularul „Anexă nr. ….. la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. În formular, la Secţiunea II „Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual” se va bifa căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz, pentru care se solicită 2% din impozitul anual.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here