219 candidaturi, validate la concursul pentru funcțiile de director și director adjunct

527

219 dintre candidaturile depuse pentru posturile de director și director adjunct din învățământul preuniversitar gorjean au fost validate de Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Pe candidații validați îi mai despart doar două zile de prima probă a concursului.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a afișat vineri, pe site-ul propriu, rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere a candidaţilor care doresc să ocupe prin concurs funcţia de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj. Din totalul de 228 de candidaturi depuse inițial, 154 pentru ocuparea funcţiei de director (90 pentru funcţii vacante în mediul urban şi 64 pentru funcţii vacante în mediul rural) şi 74 pentru ocuparea unei funcţii de director adjunct (55 în mediul urban şi 19 în mediul rural), au fost validate 219, fiind respinse doar nouă dintre acestea. Respingerea candidaturilor a fost cauzată de lipsa unor documente din dosarele candidaților. În unele cazuri, candidații respectivi au fost respinși doar pentru o anumită funcție la o unitate de învățământ, urmând totuși să participe la concurs pentru ocuparea altui post, fie la aceeași unitate de învățământ, fie la o alta. Reamintim că la concurs s-au putut înscrie doar cadrele didactice care îndeplineau anumite condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.

Prima probă, miercuri
Cadrele didactice ale căror candidaturi au fost validate vor susține miercuri, 12 octombrie, prima probă din cadrul concursului, proba scrisă. Aceasta va consta în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Această probă are ca scop evaluarea aptitudinilor cognitive şi competențelor manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Candidații mai trebuie să treacă de alte două probe, programate în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Atât proba scrisă, cât și proba interviului și cea a evaluării CV-ului vor fi supravegheate audio-video, pentru a asigura legalitatea concursului. Toate probele sunt obligatorii. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 35 de puncte. Potrivit metodologiei, sunt declaraţi “admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte. Este declarat “promovat” la concurs candidatul “admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat “promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ, iar pentru celelalte unităţi de învăţământ este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă şi în această situaţie egalitatea persistă, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae. Primele rezultate ale concursului vor fi afișate pe 18 noiembrie, iar contestaţiile se vor depune în perioada 21 – 23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here