19 persoane, pe un loc la Serviciul Rutier

1630

Cele 26 de persoane, care s-au înscris pentru postul de operator-controlor date la Compartimentul “Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor și suport” din cadrul Serviciului Rutier, scos la concurs de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, prin încadrare din sursă externă, au fost testate din punct de vedere psihologic, la Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor ”Nicolae Golescu”, din municipiul Slatina. 19 candidați au trecut cu brio de această probă, doi au fost declarați ”inapți”, iar cinci au lipsit. Pe 7 martie este programată proba scrisă, iar interviul pe 12 martie.
”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj organizează concurs pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual, respectiv operator-controlor date III-I la Compartimentul Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor și suport din cadrul Serviciului rutier, poziția 110 din statul de organizare al inspectoratului. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportamentul în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate. Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează audio/video”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat și un program de formare finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională: operator calculator, informatică sau să aibă certificare de competenţă digital. De asemenea, persoanele care vor să ocupe postul trebuie să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel ”secret de serviciu”.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here