1,73 milioane lei pentru susținerea copiilor cu CES din Gorj

653

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de săptămâna trecută, proiectul iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCȘ) privind repartizarea pe judeţe a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016. Astfel, în premieră, a fost alocată suma de 68 milioane de lei pentru susţinerea integrării a 27.350 copii aflaţi în această situaţie. Județului Gorj i-a fost alocată în acest sens suma de 1,73 milioane de lei.

Potrivit MENCȘ, prin adoptarea acestui act normativ se urmăreşte încurajarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a copiilor cu deficienţe de învăţare sau cu dificultăţi de adaptare/dizabilităţi să frecventeze învăţământul preuniversitar de masă, sporind în acest fel şansele pentru integrarea lor socială şi garantându-le libertatea de a alege parcursul educaţional considerat cel mai potrivit, adaptat nevoilor fiecăruia. Măsura are şi rolul de a asigura accesul egal la educaţie al tuturor copiilor şi să sprijine copiii şi tinerii cu probleme şi nevoi educaţionale speciale să studieze în învăţământul public de masă. Sumele repartizate se aprobă din bugetele judeţelor/bugetul municipiului Bucureşti şi vor fi folosite pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale, pentru toate zilele de şcolarizare pe anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei. ”În conformitate cu HG 904/2014 şi cu Legea nr. 272/2004, art. 129 alin. (1), valoarea alocaţiei de hrană (lei/zi/copil/tânar) este de 16,60 lei. Valoarea drepturilor pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive (lei/an/copil/tânăr) este de 498,00 lei pentru grupa de vârstă de la 3 la 7 ani, inclusiv, 611 lei pentru grupa de vârstă de la 7 la 14 ani, inclusiv, 754 lei pentru grupa de vârstă de la 14 la 18 ani, inclusiv, 844 lei pentru grupa de vârstă 18 – 26 de ani, inclusiv. Cuantumurile aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia sumelor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la sfârşitul anului calendaristic. Prin această hotărăre, se extinde acordarea acestor drepturi şi pentru categoria copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, care aplică curriculumul şcolii de masă, în scopul încurajării şi susţinerii frecventării învăţământului preuniversitar şi asigurării incluziunii sociale a acestora, prin accesul la resursele bugetare ale învăţământului pentru aceste categorii de elevi”, se arată într-un comunicat al MENCȘ.

Zece zile pentru depunerea cererilor
Conform metodologiei de aplicare a hotărârii de guvern, pãrintele sau, dupã caz, reprezentantul legal al beneficiarului, solicită în scris, în termen de zece zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, acordarea acestor drepturi. Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică în care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale şi este însoţită de următoarele documente, în copie: certificatul de naştere al beneficiarului, actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal şi certificatul de orientare şcolară şi profesională. Unităţile de învăţământ de masă vor plăti beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele cinci zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă/e, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi a prezenţei şcolare înregistrate în luna/lunile anterioară/e. Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here