158 de proiecte din PNDR în valoare de 2 milioane euro au fost achitate integral de MADR

1016
283_foto-2Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) a achitat integral, până în prezent, 158 de proiecte depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) cu o valoare totală de 2.037.246 euro. Conform unui comunicat remis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un număr de 153 de proiecte sunt aferente măsurii 121 privind modernizarea exploataţiilor agricole şi au vizat achiziţia de utilaje şi maşini agricole, iar un număr de cinci proiecte sunt din cadrul măsurii 123 pentru procesare şi industrie alimentară (inclusiv schemele de ajutor de stat). În plus, în total, au fost începute investiţiile la 922 proiecte.

Potrivit MAPDR, la nivel naţional au fost depuse 13.346 de proiecte conforme cu o valoare publică de 5.077,55 milioane euro, iar 3.109 proiecte în valoare publică de 1.719,71 milioane euro au fost selectate pentru finanţare. Un număr de 2.756 proiecte au fost contractate în valoare publică totală de 1.520,09 milioane euro. În prezent, se află în diferite stadii de avizare şi semnare în vederea contractării un număr de 317 proiecte selectate pentru finanţare.
Alocarea financiară a Uniunii Euro-pene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată României prin MAPDR, pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în perioada 2007-2013, este de 8.022,50 milioane euro. La aceasta, se adaugă contribuţia naţională, de la bugetul de stat, în valoare de 1.948,29 milioane euro. De asemenea, potrivit MAPDR, primele măsuri, accesibile şi aplicabile, pentru agricultura românească au avut în vedere continuarea măsurilor din cadrul Programului SAPARD. Dintre acestea, cinci măsuri vizează investiţii pentru modernizarea şi restructurarea sectoarelor agroalimentar şi forestier, dezvoltarea activităţilor non-agricole care includ şi schemele de ajutor de stat XS13 şi XS28 şi trei măsuri au ca obiectiv strategic îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă şi a asociaţiilor acestora.
Alocarea financiară publică pentru licitarea proiectelor aferente măsurilor lansate, pentru exerciţiul bugetar 2008, supusă consultării membrilor Comitetului de Monitorizare în cele două reuniuni organizate pe parcursul anului, a fost de 1.837,60 milioane euro.
La aceasta se adaugă şi alocările pentru măsurile din axa 2 măsura 211- Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată, 212- Sprijin pentru Zone Defavorizate-altele decât Zona Montană, 214- Plăţi de Agro-mediu, (295,41 mil. euro), măsura 511- Asistenţă tehnică (43,25 mil. euro) şi măsura 611- Plăţi complementare directe (178,96 mil. euro), ajungând la 2.355,22 milioane euro, respectiv 23,62% din totalul alocărilor.
În prezent, este în desfăşurare sesiunea de depunere a proiectelor pentru măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea ser-viciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” (15 iunie – 31 iulie 2009), iar Măsura 142 -„Înfiinţarea grupurilor de producători” are sesiune de depunere continuă.
Irina PICIORUŞI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here