110 funcţionari gorjeni, instruiţi în domeniul protecţiei copilului

332

Peste 400 de funcţionari publici din regiunea Sud – Vest Oltenia sunt participă la Cursul de instruire “Direcţii de îmbunătăţire a eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România”, desfăşurat în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România”, cod SMIS 26554. Nu mai puţin de 110 cursanţi provin din judeţul nostru. În total, la nivelul întregii ţări, sunt instruiţi în cadrul acestui proiect 3.590 de funcţionari.

Cursul de instruire “Direcţii de îmbunătăţire a eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România” se desfăşoară în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România”, cod SMIS 26554.
Cursurile de instruire reprezintă una dintre formele de diseminare a informaţiilor şi a rezultatelor activităţilor proiectului (propuneri de modificări şi completări ale cadrului legislativ destinat protecţiei şi promovării drepturilor copilului): proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, proiecte ale standardelor minime de calitate pentru diverse servicii, proiect al standardului privind managementul de caz etc. De asemenea, în cadrul cursurilor de instruire sunt prezentate rezultatele studiului conclusiv bazat pe evaluarea la nivel naţional a DGASPC, SPAS şi a altor instituţii implicate în sistemul de protecţie a copilului, precum şi rezultatele consultării cu privire la îmbunătăţirile de structură şi proces ale serviciilor de protecţie a copilului. Dezvoltarea comunitară şi dezvoltarea durabilă, precum şi promovarea principiului egalităţii de şanse sunt alte două module ale cursurilor de instruire.

Gorjenii, interesaţi de cursurile de perfecţionare
Beneficiarii cursurilor de instruire sunt atât funcţionari publici cu funcţii de conducere, cât şi de execuţie, precum şi personal contractual care lucrează în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi din cadrul structurilor deconcentrate ale ministerelor sau altor instituţii ori autorităţi publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului. Grupul ţintă al proiectului este estimat la 3.590 de persoane.
Din regiunea Sud Vest (judeţele Gorj, Dolj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea) s-a estimat participarea a 420 de persoane, dintre care aproximativ 110 sunt participanţi provenind doar din judeţul Gorj.

Instruiţi pe fonduri europene
Cursul de instruire menţionat se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România” cod SMIS 26554, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia SERA România. Perioada de derulare a proiectului este aprilie 2011 – iulie 2013.
Conform contractului de finanţare, valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 17.381.170,70 lei din care 85% reprezintă finanţarea FSE – PODCA, din care cheltuielile privind desfăşurarea cursurilor de instruire (cheltuieli onorarii formatori, cheltuieli cazare şi pauze de lucru, cheltuieli multiplicare materiale) sunt estimate la suma de 3.608.312 lei.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here