„Analiza limbajului vizual” de Lector univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni

739

În urma parcurgerii celor trei sute de pagini ale lucrării „Analiza limbajului vizual”, un adevărat tratat în domeniu, aflat sun tipar, doi profesori universitari o prefaţează pentru Gorjeanul şi fac aprecieri critice profesioniste şi competente (I.Predo)

Oportunitatea hermeneutico-poetică
Cartea elaborată de domnul profesor Ion Popescu-Brădiceni, doctor în filologie al Universităţii din Craiova, cadru didactic la Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, se încadrează în tendinţele contemporane de analiză şi artă.
Se vrea, şi este, o întreprindere amplă, bazată în principal pe metoda hermeneutico-poetică. Totodată volumul, cuprinzător şi echilibrat structurat abordează o tematică domenială, organizată pe principiile mai noi ale transdisciplinarităţii şi ale transmodernităţii, al cărei sârguincios şi neclintit slujitor este şi universitarul Ion Popescu-Brădiceni.
În aceeaşi ordine de idei, volumul oferă un set de modele şi repere culturale, literare şi artistice fiind totodată şi un preţios îndrumar de redactare a unor articole şi lucrări ştiinţifice şi stilistice. Abordează tematica facerii, a genezei obiectului de artă, dar şi rezultatul acestui proces, corpul ca atare, inclusiv pe cel omenesc.

Structura tratatului
Volumul cuprinde 70 de capitole, fiind prevăzut cu o introducere teoretică şi concluziile de rigoare. Subiectele sunt tratate într-o manieră clară. Aspectele abordate se bucură de un regim ştiinţific dens, dar şi de un înalt nivel documentar.
Forme şi idei actuale se văd reconturate, paradigmatic şi sintagmatic într-o semiotică şi retorică a imaginii artistice, într-o ontoretorică a literaturii, într-o poetică a recitirii, într-o intersectare a artei confesionale cu scriitura sacrificială.
Având în vedere cele expuse mai sus, consider că lucrarea editată şi publicată sub egida Editurii „Academica Brâncuşi” a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este nu numai necesară, dar şi de un real succes al învăţământului universitar de artă din România.
Prof.univ.dr. Vasile Spiridon

Cunoaşterea-filosofie şi cunoaşterea-artă
O a doua personalitate, cu doctorat în estetică brâncuşiană, încă din anul 1970, în urma lecturării lucrării menţionate, face mai multe aprecieri competente (I.Predo.).

Oportunitatea volumului
Cartea elaborată de domnul profesor Ion Popescu-Brădiceni, doctor în filologie al Universităţii din Craiova şi cadru didactic în învăţământul superior al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, se vrea – şi reuşeşte să fie – o rediscutare a bazelor (a se citi fundamentelor, căci metoda este cea hermeneutico-poetică foarte binevenită exact „Analizei limbajului vizual”.
Limbajul în general şi cel literar-artistic în particular reprezintă o cale de transcendere a realului de către imaginar. El poate fi definit triadic ca fericită reaşezare în triptic a cunoaşterii-religie, a cunoaşterii-filosofie şi a cunoaşterii-artă. Sensibilul şi inteligibilul nu-şi sunt suficiente împreună; textul inclus care le repotenţează valoarea este spiritualul.
Demersul autorului tratatului citit de mine, cu încordare, dar şi cu plăcere, îşi doreşte retragerea deliberată din mediul obiectivităţii strict ştiinţifice, în subiectivitatea creatoare de stil, de expresivitate specifică, de voce individualizată… mereu transgresiv.

Structura cărţii
Volumul, studiat cu nereţinută curiozitate şi reală motivaţie, se recomandă de la sine ca o vastă investigaţie a unor universuri mitologice simbolice, semiotice, semantice care se întrepătrund, până la o intercomunicare paradigmatică. Lecturile (le-aş zice ca şi domnul Ion Popescu-Brădiceni transversalii) se integrează finalmente unei entităţi noosferice compacte şi simultan diseminate. Maniera realizării „tratatului” poate să intrige la o parcurgere rapidă a conţinutului. Dar poate să şi convingă, cu adânci tresăriri şi inevitabile rezonanţe intertextuale, din partea celui care are curajul zăbovirii pe pagină.
Având în vedere cele prezentate mai sus consider că lucrarea poate fi editată şi publicată sub egida Editurii Academica Brâncuşi din Târgu-Jiu.
Conf. univ. dr. Ion Mocioi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here