Sportivi în acţiune

376

Centrul De Resurse Pentru Educaţie Şi Dezvoltare – Grădiniţa ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, organizează, MIERCURI, 12 IUNIE 2013, la ora 10.00, întrecerile sportive ,,SPORTIVI ÎN ACŢIUNE!” în cadrul Proiectului Educaţional ,,MIŞCARE ŞI SĂNĂTATE’’ – PROGRAMUL NAŢIONAL ,,KALOKAGATHIA’’, acţiune coordonată de doamna director, expert CRED – profesor Ileana Lastovieţchi şi domnişoara consilier educativ, profesor Bîzdoacă Ana-Maria.

Această activitate a intrat în tradiția grădiniței noastre și se desfășoară anual, începând cu anul 2008. Este o activitate cu întreceri sportive – probe diferite: alergare în viteză, mers în echilibru, aruncare la ţintă, role, biciclete, trotinete, etc., care urmăreşte cultivarea interesului și a dragostei pentru exercițiul fizic, pentru jocurile de mișcare și activitățile sportive, în rândul copiilor și adulților, precum și atragerea preșcolarilor și școlarilor mici la activitățile cu caracter sportiv şi popularizarea rolului educației fizice în dezvoltarea armonioasă a copiilor. De asemenea, se urmărește conștientizarea părinților cu privire la importanța pe care o are mișcarea, sportul în sănătatea fizică și psihică a copiilor și promovarea respectului și interesului față de sine și față de ceilalți, în rândul copiilor.
La acţiune vor participa preşcolarii Grădiniţei P.P. ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, conduşi de cadrele didactice ale grădiniţei, preşcolarii Grădiniţei Nr.3 Novaci şi şcolarii de la Şc. Gim. ,,Constantin Brâncuşi” şi Şc. Gim. ,,Pompiliu Marcea”, Tg-Jiu. La acțiune, participă ca invitați și parteneri, reprezentanți ai mass-mediei locale, care vor populariza acțiunea, contribuind astfel la creșterea prestigiului unității de învățământ în comunitatea locală.
Acest parteneriat educaţional angajează motivaţional participanţii, a adus un suflu înnoitor în ceea ce priveşte posibilităţile de colaborare şi cunoaştere reciprocă. Proiectul oferă copiilor şi îndrumătorilor acestora ocazii de implicare activă, proprie, utilă, în care să se împletească efortul şi plăcerea.
Activităţile desfăşurate vor promova capacitatea copiilor de a munci individual şi în echipă, în funcţie de ceea ce se pricepe mai bine sau în funcţie de interesul manifestat, dar în scopul comun. Investiţia emoţională şi angajarea profundă se manifestă ca un liant real, motivând coeziunea, interacţiunea pozitivă, constructivă, benefică tuturor, pentru prestigiul şi mândria apartenenţei la colectivul din care a făcut parte fiecare, implicit la prestigiul grădiniţei şi comunităţii.
Pentru ce ne bucurăm?
Copiii se bucură pentru copilăria care i-a provocat în întreceri sportive diverse, de iniţiativă, experienţe noi, provocatoare, rezultate bune şi foarte bune, de prestigiu pentru o încununare a muncii permanente, de legături mai strânse cu comunitatea locală, prezentă mai mult acum ca altă dată.
Grădiniţa? Grădiniţa se bucură de permanenta schimbare, modernizare, dar mai ales de oportunităţile care se deschid copiilor de astăzi. Experienţele pozitive vor constitui cu siguranţă pârghii de lansare pentru implicările viitoare.
C.P

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here