Profesori și specialiști din Gorj, într-un parteneriat de formare profesională în Lisabona!

2533

Activitățile proiectului „Stagiile de practică – pașaport către piața muncii”, derulat în parteneriat de către Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, S.C. Centrul de Calcul S.A. Târgu-Jiu și Centro de Formacao Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicacoes e Tecnologias de Informacao – CINEL, are loc în această perioadă, în Lisabona.

Discipline opționale, ghide de bune practici
Proiectul este finanțat prin intermediul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, prin Granturile SEE 2014-2021 și urmărește să crească calitatea stagiilor de practică oferite de cele două instituții gorjene, a anunțat Emi TV.
11 profesori și specialiști din domeniul tehnicii de calcul de la cele două instituții vor participa pe durata unei săptămâni la stagii de formare alături de specialiști din cadrul CINEL – Lisabona și a unor parteneri ai acestuia, pentru a observa modele de bune practici ce pot fi transferate cu succes în activitățile instituțiilor partenere.
De asemenea, alături de specialiști portughezi, profesorii și specialiștii gorjeni vor proiecta patru discipline opționale, care alături de un ghid de bune practici vor contribui la creșterea calității stagiilor de pregătire practică și a activităților de laborator oferite elevilor de la specializarea Tehnician operator tehnică de calcul.

Ateliere de lucru, dezbateri și bazele unei bune colaborări
În acest scop, pe durata unei săptămâni, aceștia vor participa la o serie de dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru alături de specialiști din domeniul educației din Portugalia, scopul fiind de a identifica cele mai bune soluții care pot contribui la creșterea calității actului educațional oferit de partenerii gorjeni – într-un domeniu tot mai solicitat pe piața muncii atât din județul nostru, dar și la nivel național.
De asemenea, cei trei parteneri, au convenit să dezvolte cooperarea dintre ei, și în anul școlar 2022-2023 – o grupă de elevi de la liceul gorjean, de la specializarea Tehnician operator tehnică de calcul să realizeze stagiul de practică în cadrul CINEL – Lisabona – într-un proiect Erasmus +, iar restul de elevi, în cadrul a S.C. Centrul de Calcul S.A. sub coordonarea tutorilor de practică portughezi.

Dragoș Ionică și Marius Buzerea: Proiect unic în învățământul târgujian
Acest tip de cooperare oferă acces celor două instituții gorjene, acces la modele de bune practici recunoscute pentru rezultatele avute privind absorbția pe o piață a muncii tot mai competitivă, în care școlile și agenții economici trebuie să învețe să lucreze împreună pentru folosul comunității.
Așa cum au declarat, pentru Emi TV, coordonatorii celor două instituții, prof. Marius Buzera și inf. Dragoș Ionică, așteptările de la acest proiect, unic în învățământul târgujian, sunt foarte mari, în special în ceea ce privește transferul de inovație și bune practici, dintr-un sistem educațional recunoscut pentru cooperarea dintre sistemul educațional și piața muncii.
M.C.H.