Contract pe patru ani pentru întreținerea podurilor și pasajelor de pe drumurile naționale din Gorj

1290

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pune la bătaie peste 12,8 milioane de lei pentru întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor, tunelurilor și a zidurilor de sprijin aflate pe drumurile naționale din Gorj. Lucrările respective, inclusiv intervențiile pentru prevenirea efectelor inundațiilor, fac obiectul unui acord-cadru pe patru ani.
În cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova există un număr de 584 de poduri, pasaje și viaducte, tuneluri care însumează o lungime de 29.986,12 ml ce au diferite tipuri de structuri (dale, grinzi, casete, arce din beton armat și tabliere metalice).
„Având în vedere necesitatea menținerii viabilității podurilor într-o stare corespunzătoare pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță, sunt necesare lucrări de întreținere curentă a podurilor, pasajelor, viaductelor și tunelurilor“, se arată în anunțul de participare la licitație.
Contractul a fost împărțit în șase loturi, câte unul pentru fiecare secție de drumuri naționale din regiunea Oltenia. Lotul 4 SDN Târgu Jiu are o valoare de peste 12,8 milioane lei, fără TVA.
Lucrările vor fi diferite și diferențiate pe obiective, în funcție de necesități și situația din teren, anunță CNAIR. De exemplu, principale lucrări pentru prevenirea efectelor inundațiilor se referă la întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape, refaceri de șanțuri și rigole, corecții locale ale albiilor sau amenajări ale torenților și canalelor de evacuare până la 200 m lungime (gabioane),
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 24 iulie.
I.I.