Slujbă Arhierească la resfințirea bisericii din Parohia Obârşia, Protoieria Târgu-Cărbunești, Gorj – ,,Cu adevărat, cei ce iubesc Biserica, binecuvântați vor fi de Domnul, iar cei care urăsc Biserica, rușinați vor fi de Domnul”!

639

În ziua de 7 iulie, 2024, în Duminica a doua după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor ales de preoți și diaconi, din care au făcut parte, printre alţii: Preacucernicul Părinte şi consilier mitropolitan, Achim George Daniel şi Preacucernicul Părinte Protoiereu, Ion Spilcă, al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti, a săvârșit Slujba de resfințire a Bisericii cu Hramul «Sf. Cuv. Parascheva», din Parohia Obârșia, comuna Dănciulești, județul Gorj, după care a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară din curtea sfintei biserici. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Caterdralei Mitropolitane, «Sf. Mare Muc. Dimitrie» din Craiova. După ce s-a dat citire actului de resfinţire a bisericii, de către Preacucernicul Părinte Protoiereu, Spilcă Ion, pentru aprecierea activităţii pastoral-administrative şi pentru strădania în vederea finalizării lucrărilor de înnoire a lăcaşului de cult, Preacucernicul Părinte Tudorică Alin, a fost ridicat la rangul onorific de iconom, iar, pentru contribuţia importantă şi pentru sprijinul deosebit pe care l-au acordat în vederea înfrumusețării sfântului lăcaş de cult, cu aleasă preţuire, au fost acordate gramate chiriarhale de mulțumire persoanelor următoare: Ion Emilian, Stoica Emanoil, Dumitra-Bădescu Marius – primarul comunei, Andronescu Ion, Nicolescu Constantin, Ciocan Ștefan și Budulică Ion. S-a menţionat faptul că biserica fost construită din cărămidă, începând din anul 1900 şi a fost sfinţită în anul 1904, iar, în actul de resfințire s-a apreciat faptul că lucrările de renovare, reabilitare și restaurare a picturii sfântului lăcaș s-au făcut de către pictorul Alexandru Hari Bungiu, începând din anul 2011 şi au fost finalizate în anul 2024, cu sprijinul neprecupeţit al enoriaşilor din parohie.

,,Biserica este mama noastră, de la copilărie și până la trecerea din lumea aceasta”!
În cuvântul de învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a evidenţiat importanţa deosebită a sfințirii unei biserici pentru viața unei comunităţi a dreptcredincioşilor, acesta fiind momentul şi locul de rugăciune și de întâlnire a omului cu Dumnezeu, deoarece, întotdeauna, sfânta biserică este sfințită prin Pogorârea Duhului Sfânt și prin lucrarea minunată a Tatălui Ceresc: ,,Pentru că Biserica este zidită în numele Preasfintei Treimi, pentru că Cel Atotputernic ne-a creat după chipul Său, dar, mai ales, pentru că Biserica este «Casa lui Dumnezeu», așa cum o numește Mântuitorul nostru Iisus Hristos: «Casa Tatălui Meu, casă de rugăciune se va chema!». Deci, Biserica este mama noastră, de la copilărie și până la trecerea din lumea aceasta! Mântuitorul a venit ca să ne izbăvească de cel viclean și să întemeieze Biserica Sa, ca Trup al Său! Biserica ne poartă de grijă tot timpul, și cu adevărat, cei ce iubesc Biserica, binecuvântați vor fi de Domnul, iar cei care urăsc Biserica, rușinați vor fi de Domnul! În Biserică, noi ne mărturisim credința, iar, aici Îl întâlnim pe Dumnezeu și îi spunem toate necazurile noastre”, care sunt multe în aceste vremuri, am sublinia noi!

„Cuvântul Evangheliei a ajuns în țara noastră prin glasul Sfântul Andrei, cel dintâi chemat”!
În continuare, Înaltul nostru Ierarh a cuvântat despre însemnătatea Sfinților Apostoli pentru lucrarea de răspândire a creștinismului în lumea largă și a subliniat rolul chemării Domnului la propovăduirea Evangheliei, ca şi îndemnul Mântuitorului Hristos adresat ucenicilor Săi, de a-L urma, așa cum se arată de către Sfânul Evanghelist Matei (capit. 4, 18-23), dar, mai ales pentru că: ,,Evanghelia de astăzi este dedicată chemării la apostolat de către Dumnezeu a Sfinților Apostoli. Cuvântul Mântuitorului Hristos a pătruns în inimile Sfinților Apostoli, și ei au lăsat preocupările lor și au venit la Domnul, ca să audă glasul Său cu putere multă! Domnul Se întâlnește cu Sfinții Apostoli pentru prima dată, și Cuvântul Său este cel care a făcut ca să miște sufletul lor, pentru ca aceștia să meargă după Domnul! Sfinții Apostoli au devenit «trâmbițele» Duhului Sfânt în toată lumea! La Pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Apostoli s-au întărit în această chemare și au putut să treacă peste toate primejdiile lumii, pentru Dumnezeu și pentru Împărăția Cerurilor! În calendarul nostru, îi avem pe Sfinții Apostoli și îi cinstim întotdeauna pentru că L-au iubit pe Dumnezeu și au primit puterea de a judeca lumea”, a menţionat Arhieria sa! În partea finală a cuvântului de învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre importanța deosebită şi onorabilă pentru neamul nostru, de a fi prăznuiţi sfinții români, în Duminica a 2-a după Rusalii, ca o dovadă relevantă a exprimării identității sale creștine și ca model de urmat pentru cei de astăzi, deoarece: „Cuvântul Evangheliei a ajuns în țara noastră prin glasul Sfântul Andrei, cel dintâi chemat! Mesajul său s-a răspândit la neamul nostru și a rămas ca o mare moștenire, până astăzi! De aceea, credința noastră este apostolică şi este de la urmașii Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Așadar, noi, astăzi, îi cinstim pe sfinții români, pe toți aceia care sunt înscriși în calendarul nostru, ca și pe cei care nu se află în calendarul cunoscut, dar pe care numai Dumnezeu îi știe! Şi pe aceștia, îi pomenim astăzi, și îi rugăm ca ei să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi! Întotdeauna, când ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sfinții ne sprijină și ne sunt mereu aproape în lupta cu greutățile vieții noastre”! Prin cuvinte de înaltă apreciere, «Păstorul» tuturor lăcaşelor de cult din arealul Valahiei Mici, i-a sfătuit pe cei prezenți ca să vină mereu la sfintele slujbe și i-a felicitat pe cei care s-au implicat în lucrările de restaurare a Bisericii din această parohie, ceea ce înseamnă că trebuie: „Să ne străduim întotdeauna să nu lipsim de la biserică, de la Sfânta Liturghie, pentru că aici găsim tot ceea ce ne este de folos pentru sufletele noastre! Felicităm pe toți cei care au contribuit în diferite moduri pentru înfrumusețarea sfintei biserici! Vă încredințăm Harului și puterii Lui Dumnezeu, Care dă binele tuturor, spre mântuire”, a precizat în încheire, Vlădica bisericilor din Oltenia!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here