Sărbătoare duhovnicească la resfințirea Bisericii de la Bobu-Scoarța!

399

În Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, în prezența reprezentanţilor Primăriei Scoarța și ai consiliului local, a câtorva sute de credincioși veniți din comună și din împrejurimi, Înalt Preasfinţitul Părinte acad, dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, însoțit de preacucernicul părinte protoiereu Iulian Mărgineanu și de un sobor de preoți și diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” de la Bobu, loc de închinare, construit între 1998-2003 și zidire a cărei pictură a fost finalizată în acest an! Cu acest prilej, pentru strădania sa în slujba altarului, preotul paroh Cristinel Terente Rotariu a fost hirotesit ca iconom, iar d-l Primar Aurelian Cotârlău, a primit gramată de mulțumire din partea Mitropoliei Olteniei pentru sprijinul acordat!

“Dar, meritul este al cetățenilor acestei comune, mai ales al celor din satul Bobu”!
Adresându-se cu evlavie și cu smerenie celor prezenți, Preacucernicul preot paroh Cristinel a spus printre altele: “Cuvintele mele nu pot exprima îndeajuns mulțumirile, dar cred că am avut bucuria de a fi înconjurat de mulți credincioși cu suflet mare, iar prezența ÎPS Irineu la această sărbătoare, mă obligă și îmi dă puterea ca totul să iasă bine și să ne bucurăm că suntem astăzi împreună. ÎPS Stăpâne, vă mulțumesc în numele tuturor credincioșilor mei, că azi, ați venit aici pentru a binecuvânta strădania noastră. Iubiți frați creștini, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și vă promit că mă voi ruga la Bunul Dumnezeu pentru sănătate, pentru binele, pentru liniștea și pentru mântuirea sufletelor noastre, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin”! La rândul său, Primarul comunei, d-l Aurelian Cotârlău a ținut să precizeze: “Vă mulțumesc Înaltpreasfințite Părinte, pentru această gramată, dar meritul nu este al mei, ci, meritul este al cetățenilor acestei comune, mai ales al celor din satul Bobu, și trebuie să mulțumim celor care au contribuit la acest sfânt lăcaș, așa cum este d-l Petre Lungu, pe care nu trebuie să-l uităm că a pus prima piatră a lăcașului acestuia. Mulțumim celor care s-au implicat financiar, cu brațul și cu sufletul, pentru a ridica acest sfânt lăcaș de închinare”!

“Biserica este o zidire omenească, dar care are legătură cu cerul, cu Dumnezeu Creatorul nostru”!
În cuvântul său de adâncă profunzime și de simțire duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a apreciat eforturile depuse și a subliniat semnificația duhovnicească deosebită a zilei prin cuvintele: “Această sfântă biserică s-a făcut cu mult efort, cu multă strădanie, cu multă osteneală din partea tuturor, a credincioșilor și a Fundației «OMENIA», a unei instituții care poartă un nume sfânt, pentru că a fi om și a fi pentru oameni, înseamnă a-i sluji pe oameni și a face întotdeauna ceea ce este bineplăcut Lui Dumnezeu! Iată, prin urmare, că biserica este o zidire omenească, dar care are legătură cu cerul, cu Dumnezeu Creatorul nostru! Ca lucrare ostenitoare, oamenii s-au silit ca să zidească acest sfânt lăcaș, această Casă a Lui Dumnezeu, dar ca lucrare cerească, ea a avut nevoie de o sfințire care s-a produs astăzi. După ce s-au realizat lucrările de construcție, s-a făcut atunci sfințirea, iar astăzi s-a resfințit din nou și s-a făcut sfințirea picturii, a icoanelor, a sfinților, ca toate acestea să fie bine primite de Dumnezeu și de folos pentru noi! Să primească Bunul Dumnezeu rugăciunea noastră și osteneala noastră, dar în același timp, să ne răsplătească la fiecare în parte după măsura ostenelilor noastre! De asemenea, primind acest dar din mâna Lui Dumnezeu, după ce el a fost sfințit, avem convingerea și credința că tot ceea ce vom cere de la Dumnezeu, ni se va împlini”!

“Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru această sfântă zi, pentru această Sfântă Liturghie”!
Atât în conținutul celor expuse, dar și în încheierea cuvântului de învățătură rostit cu acest prilej, Arhipăstorul Mitropoliei Olteniei a subliniat rolul deosebit pe care Biserica dreptmăritoare îl are în viața noastră, ea fiind aceea care ne deschide drumul spre mântuire și ne apropie de Împărăția Lui Dumnezeu, iar pentru aceasta ne-a îndemnat: “Să nu uităm cuvintele din Evanghelia de astăzi, pentru că Duminica de astăzi este cunoscută în calendarul nostru sub numele de Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci! Ieri am cinstit Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos cu post, cu rugăciune și cu Sfânta Liturghie! Astăzi, după Sfânta Cruce, facem din nou reamintire despre această sărbătoare, de această cinstire! Întotdeauna să avem cu noi Sfânta Cruce și să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru că în toate să ne apere de tot răul și de reaua întâmplare. Să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru această sfântă zi, pentru această Sfântă Liturghie și că ne-a ajutat să resfințim biserica aceasta care să vă fie dumneavoastră loc de întâlnire și de ascultare în problemele care vă frământă. Felicităm pe cei care s-au ostenit la această lucrare, și-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească însutit și înmiit! Tuturor celor care astăzi ați venit și ați trecut prin sfântul altar, sărutând sfânta masă și Sfânta Evanghelie, să vă dăruiască Dumnezeu sănătate și multe bucurii, și răspuns bun la înfricoșata judecată a Mântuitorului Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, în vecii vecilor, Amin”! În încheierea sărbătorii duhovnicești, ÎPS Părinte Mitropolit împreună cu însoțitorii apropiați au fost oaspeții distinsei familii a preacucernicului părinte paroh Rotariu Terente Cristinel.
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here