Sărbătoare creştinească la Poiana, Turburea, la cea de-a 18-a ediţie a Congresului Tinerilor Creștini Ortodocși din Oltenia – ,,Dumnezeu Se defineşte ca fiind iubire! El Se reflectă în noi, în toate colțurile trupului și sufletului nostru”!

442

În ziua de sâmbătă, 22 iunie 2024, cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor ales de preoți și diaconi, la Biserica de parohie cu Hramul «Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir», din Parohia Poiana de Sus, comuna Turburea, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, cu ocazia desfăşurării Congresului Tinerilor Creștini Ortodocși din Oltenia, ediția a 18-a, la care au participat oficialităţi şi credincioşi din localitate, tineri ortodocşi din toată Oltenia! În cadrul oficierii sfintei slujbe, diaconul Cornescu Valentin Daniel a fost hirotonit preot la Parohia Miluta, comuna Borăscu, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj, iar, ipodiaconul Dragomir Marian a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei «Sf. Spiridon», Craiova, din Protoieria Craiova Nord. Preacucernicul Părinte Daniel, noul slujitor al altarului, cu vădită emoţie, a rostit mărturisirea de credinţă faţă de biserică, faţă de Înaltul Ierarh şi faţă de Dumnezeu!

„Iubirea este cu adevărat virtutea cea mai de seamă din viața noastră creștină. Iubirea este «coroana» tuturor virtuţilor”!
În cuvântul de învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a pornit de la semnificaţia Pericopei Evanghelice care a fost citită la Sf. Liturghie, în care, prin rechemarea Sf. Apostol Petru la apostolat au fost evidenţiate spusele Sf. Ioan Evanghelistul în legătură cu momentele din viața Mântuitorului Iisus Hristos, înainte de Înălțarea Sa la ceruri. Înaltul Ierarh a început prin a spune că: ,,Evanghelia de astăzi ne relatează momentul când Mântuitorul l-a reprimit pe Sf. Petru în apostolat. Cum știm, înainte de răstignirea Domnului, atunci când Se afla înaintea judecătorilor, Sf. Petru era în curtea arhiereului și după cum Domnul îi profețise, momentul acela nefericit al tăgăduirii Mântuitorului Hristos a sosit! Dar, trebuia ca după aceste lepădări, Sf. Apostol Petru să fie reintegrat în rândul Apostolilor și așa cum L-a tăgăduit, Sf. Petru a fost rechemat de Mântuitorul Hristos prin trei întrebări: ,,Simone, Fiul lui Iona, Mă iubești tu pe Mine”? Pentru prima dată, Sf. Apostol Petru a răspuns cu multă căldură sufletească, însă, la ultima întrebare s-a mâhnit pentru că-l întrebase de două ori și răspunsese cu aceeași dragoste și aceeași convingere. De aceea a răspuns cu multă durere, după cea de-a treia întrebare: «Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc!». Răspunsul său a fost cinstit, deci, corect și cu credință, pentru că nu a avut nici un vicleșug. Lepădarea a fost, de fapt, o trădare a iubirii. Atunci când iubești pe cineva, nu te lepezi de el, ci, dimpotrivă, arăți dragostea ta cu prețul sângelui. Dar, Sfântului Petru i-a fost teamă că va fi arestat și judecat ca și Domnul său. Totuși, Sf. Petru a dat dovadă de neputință, de slăbiciune omenească, iar, atunci când a cântat cocoșul de trei ori, Sf. Petru a iești afară și a plâns cu amar pentru că și-a dat seama de marea greșeală săvârșită de a-L trăda pe Domnul Iisus Hristos. În acest fel, Sf. Apostol Petru a adeverit faptul că omul este slab și neputincios, că omul se leapădă foarte repede de cel care îl iubește. Acest episod al întâlnirii din nou cu Sf. Ap. Petru este un moment important de reținut pentru noi”, a evidenţiat Înaltul Ierarh al tuturor lăcaşelor de cult din Oltenia!

,,Atunci când Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, El ne-a dat această «virtute», care este, de fapt, Ființa lui Dumnezeu”!
În partea cea mai interesantă a cuvântului de învăţătură duhovnicească a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, putem suprinde un adevărat elogiu al iubirii, o veritabilă naraţiune a demersului lumesc şi teologic al iubirii, deoarece Părintele Mitropolit a insistat cu deosebire asupra aspectului creştin al iubirii, îndemnându-i pe cei prezenţi să caute marea Iubire în Dumnezeu și în lucrarea Sa tămăduitoare, prin cuvintele următoare: „Iubirea este cu adevărat virtutea cea mai de seamă din viața noastră creștină. Iubirea este «coroana» tuturor virtuţilor! Dumnezeu ne-a sădit această dragoste față de El și faţă de aproapele în însăși ființa noastră! Noi nu învățăm să iubim din cărți, ci, învăţăm pentru că avem în noi «sâmburele» iubirii. Aşa cum copilul iubeşte pe mama lui, dovadă că în interiorul său de frate de copilărie, ştie să se apropie cu dragoste de mama lui, ceea ce înseamnă că dragostea este sădită în noi prin chipul lui Dumnezeu pe care Creatorul ni l-a dat de la facere. Deci, atunci când Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, El ne-a dat această «virtute», care este, de fapt, Ființa lui Dumnezeu. Dumnezeu Se defineşte ca fiind iubire! El Se reflectă în noi, Se aşează în noi, în toate colțurile trupului și sufletului nostru! Constatăm că în această alcătuire a noastră, descriem iubirea! Totul este plăcut și armonios așezat de Dumnezeu, şi toate acestea sunt roadele, sau, mai bine zis, expresia iubirii Tatălui ceresc! Aşadar, dacă Dumnezeu este iubire, noi, creaturile Sale nu putem fi decât iubirea lui Dumnezeu. Așa cum copiii sunt rodul iubirii părinților din punct de vedere omenesc, noi suntem copiii iubirii lui Dumnezeu, din punct de vedere dumnezeiesc. Așdar, cele spuse de către Mântutorul Hristos către Sf. Petru sunt valabile și pentru noi, cei de astăzi! Domnul ne întreabă: Mă iubești Tu pe Mine? Suntem noi, oare, capabili să răspundem ca Sf. Petru: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc? E greu de presupus că acest răspuns s-ar auzi din sufletele noastre! Pentru că nu întotdeauna, când spunem ceva, noi și trăim acest lucru, adică, mintea nu se «conjugă» cu cuvântul! Şi de multe ori, când spunem că iubim pe cineva, noi, de fapt, iubim pe altul! Aşa se face că iubirea nu este în sufletul nostru, ci, este o amăgire! Este o înşelăciune! Este o ispită a diavolului care ne rătăceşte de adevărata iubire! Atât de mult se vorbește despre iubire astăzi, încât această virtute dumnezeiască a ajuns de batjocoră oamenilor. Unii consideră că iubirea ar trebui să fie legată de partea socială, că trebuie să iubim familia, alții spun că trebuie să iubești meseria, alţii spun că trebuie să iubeşti arta sau altceva, dar, toate acestea nu sunt decât «fărămituri» de iubire! Mântuitorul Hristos ne spune că adevărata iubire este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul și sufletul tău! Aceasta este iubirea și de aproapele tău, ca pe tine însuți! Toată legea şi toţi prorocii, toată învățătura dată de Dumnezeu este legată de iubire și de dragoste, care nu sunt altceva decât semnele prezenței lui Dumnezeu în viaţa noastră! Iubirea lipseşte acolo unde sunt certuri, iubirea lipseşte acolo unde oamenii se judecă între ei, unde oamenii se batjocoresc, iubirea nu există în familia aceea unde oamenii se duşmănesc, iubirea nu există acolo unde copiii şi părinţii nu se respectă, iubirea este numai acolo unde oamenii se roagă! Acolo unde oamenii vin la biserică, acolo unde oamenii păstrează curăţenia sufletească şi nu se întinează cu păcatele lumii”, a reiterat Mitropolitul Olteniei!

,,În această zi, de multă vreme, noi ne reunim aici în biserica aceasta a Sf. Dimitrie și săvârșim Sfânta Liturghie”!
Deci, Sfântul Petru se curăţise la «Cina cea de Taină» şi până la Înălţarea Mântuitorului Hristos, avea acea iubire de sine, de care i-a fost teamă! Drept urmare, la Pogorârea Sfântului Duh a avut acest curaj că împreună cu ceilalţi Apostoli, au mers în toată lumea, au vestit Cuvântul Lui Dumnezeu, iar, Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, la Roma! ÎPS Părinte Irineu a precizat, astfel: ,,Deci, iată că sfinţii sunt cu adevărat desăvârşiţi în Dumnezeu! Iată, aşadar, că despre această iubire dumnezeiască ne vorbeşte Evanghelia de astăzi! În această zi, de multă vreme, noi ne reunim aici în biserica aceasta a Sf. Dimitrie și săvârșim Sfânta Liturghie şi de multe ori hirotonim câte un preot sau diacon înaintea dumneavoastră şi a tinerilor ortodocși din Mitropolia noastră! Cu ajutorul domnului primar și al tuturor celor care ne sprijinesc necondiționat, noi, avem această bucurie a reîntâlnirii și de fiecare dată aşezăm la «zidăria» aceasta, la construcţia aceasta, câte ceva nou! Anul acesta, deja, am ajuns cu construcţia Bisericii Sfintei Tecla şi continuăm mai departe ca să ducem la bun sfârşit o mănăstire care să fie dedicată tinerilor, dedicată acestei vârste foarte plăcută Lui Dumnezeu! Întotdeauna, se regăsesc tinerii în această construcţie cunoscută sub numele de «Castelul Roşianu» şi sperăm ca planurile noastre să fie binecuvântate de Dumnezeu și să fie duse la sfârșit! Tuturor tinerilor care sunt astăzi prezenţi la această întâlnire, le doresc numai bine şi îi încredințez de rugăciunile mele și întotdeauna Îl rog pe Dumnezeu să-i întărească, să-i ocrotească, să-i înțelepțească și să-i îndrepteze spre tot lucrul bun și fericit”, a concluzionat Mitropolitul Olteniei!
La sfârşitul Sfintei Liturghii, alături de sutele de tineri veniți ca reprezentanți de la fiecare centru eparhial din Mitropolia Olteniei, s-a desfăşurat şi tradiționala procesiune de la Biserică la Castelul Roșianu, unde s-au desfăşurat activitățile congresului, dar și agapa frățească pentru cei prezenți. Din partea oficialităților locale, județene și școlare au fost prezenți: d-l Virgil Drăgușin, Prefectul județului Gorj, Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea, Ion Săceanu, inspector școlar managementul resursei umane al IŞJ Gorj, d-na prof. dr. Iuliana Gheorghe, inspector de specialitate la IŞJ Dolj și Pr. Prof. Neofit Stănciulescu, inspector de specialitate al IŞJ Gorj. În final, moderatorul desfăşurării congresului, d-na prof. dr. Gabriela Rusu Păsărin a recomandat grupurilor de tineri ca să-și prezinte programele cultural-artistice, fiind oferite diplome de participare și premii grupurilor de tineri și coordonatorilor acestora.
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here