Proiect pentru IMM-urile din județele Olteniei!

620

Vineri, la un hotel din municipiul Târgu-Jiu, a avut loc conferința de presă dedicată unui forum ce a reunit reprezentanți ai mai multor IMM-uri, evenimentul făcând parte din proiectul ”Competitivitatea și inovarea mediului de afaceri din Regiunea Sud Vest Oltenia”.

Proiectul POCU/227/3/8/117525 ”Competitivitatea și inovarea mediului de afaceri din Regiunea Sud-Vest Oltenia!” se adresează IMM-urilor din cele cinci județe ale Regiunii Sud Vest Oltenia: Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Olt și Dolj. În cadrul acestui proiect, joi și vineri, respectiv 10 și 11 ianuarie 2019, la Târgu- Jiu a avut loc ”Forumul oamenilor de resurse umane – HR strategic”. Ulterior evenimentului, managerii de proiect au organizat și o conferința de presă. ”Prin acest proiect, ne-am propus dezvoltarea competențelor profesionale bazate pe inovare în rândul a cel puțin 510 persoane, diseminarea și însușirea conceptelor de noi tehnici și metode în managementul resurselor umane, managementului strategic, managementul performanței, transferul de expertiză și experiențe practice către grupul țintă. Acest fapt va genera o creștere a eficienței și performanței economice a mediului de afaceri implicat în proiect, gestionarea eficientă a acestuia, consolidarea capacității întreprinderilor de a include inovarea în activitatea curentă, de a se dezvolta și crea locuri de muncă mai bune și mai bine plătite, precum și creșterea performanței economice a IMM-urilor. Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, datorită activităților ce vizează dezvoltarea competențelor profesionale a angajaților “strategici” ai IMM-urilor inovative, coroborate cu cele specifice managementului inovării și transferului tehnologic pentru un grup țintă de minimum 510 persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Prin proiect, se dezvoltă oportunități crescute de dezvoltare și reorganizare strategică bazate pe metode noi și inovative (sprijinirea unui număr de 57 IMM-uri în planificarea strategică pe termen lung) ce vor genera pe termen scurt și lung noi locuri de muncă în aceste entități. Proiectul a început prin identificarea întreprinderilor eligibile din regiunea Sud-Vest Oltenia care să ne furnizeze grup țintă. Beneficiarii înscriși în grupul țintă au participat până în prezent la activități de formare profesională formală și informală, au beneficiat de ateliere de idei și bune practici, precum și la seriile de workshop-uri Înovarea în activitatea economică a IMM-urilor”, a declarat managerul de proiect.
Activitatea de săptămâna trecută de la Târgu-Jiu, intitulată ”Forumul oamenilor de resurse umane – HR strategic”, s-a axat pe realizarea unui eveniment tematic ce a avut ca scop facilitarea de discuții și dezbateri între specialiști din departamentele de resurse umane ale întreprinderilor, specialişti şi cercetători din domeniul resurselor umane din toate industriile, psihologi ce au preocupări în dezvoltarea și implementarea de noi procedee, metode, mecanisme în domeniu. Numărul de participanţi a fost de 100 de persoane și s-a desfășurat pe o perioadă de două zile. Activitatea acestui forum a fost bazată pe principii legate de facilitarea comunicării între participanți, schimbul de idei și alocuțiuni ale unor personalități din domeniu. Pe parcursul evenimentului au fost prezentate cazuistica în Resurse Umane, au fost analizate provocările și soluțiile găsite în soluționarea acestora, noile schimbări legislative și modalitățile de punere în practică. Evenimentul a generat discuţii interesante şi provocatoare despre amploarea schimbărilor tehnologice actuale, efectele acestora asupra locurilor de muncă şi implicaţiile pentru domeniul HR, angajaţi şi organizaţii. Reunind specialişti, practicieni şi lideri de opinie, programul de două zile a combinat în mod interesant prezentări tematice, conversaţii îndrăzneţe şi discuţii de grup, cu scopul de a descoperi tehnicile, strategiile şi practicile ce vor defini succesul în viitorul apropiat prin adaptarea la schimbările rapide ce au loc pe piaţa muncii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here