Măsuri anti-COVID-19 la Penitenciarul Târgu Jiu: Dezinfecţii şi limitarea acordării recompenselor de ieşire pentru deţinuţi

1287

O serie de măsuri au fost luate la nivelul mai multor penitenciare din ţară, implicit şi la Târgu-Jiu, măsuri care să protejeze în vederea apariţiei unor posibile cazuri de coronavirus, atât în rândul personalului unităţilor, cât şi în rândul deţinuţilor.

Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind iminenţa unor situaţii de îmbolnăvire cu Coronavirus, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a elaborat şi transmis în unităţile subordonate un Plan de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii şi răspândirii infecţiei cu COVID-19 în rândul personalului şi al persoanelor private de libertate. Planul vizează 3 paliere de intervenţie, atât din perspectivă epidemiologică, cât şi raportat la gradul de siguranţă asociat sistemului penitenciar, respectiv: măsuri de prevenţie generală, măsuri de intervenţie specifice deţinuţilor extrădaţi din zone cu risc epidemiologic crescut pentru COVID-19 şi măsuri de intervenţie în situaţii de criză. Au fost asigurate, de asemenea, fondurile necesare în vederea dotării personalului şi a altor persoane care intră în contact cu deţinuţii, cu materiale de protecţie (măşti, dezinfectanţi, mănuşi, halate, costume de protecţie, termometre, scanner temperatură etc.). Măsurile prevăzute sunt revizuite constant, prin raportare la evoluţia situaţiei la nivel naţional.

Implementate şi la Târgu-Jiu
„O serie de măsuri prevăzute în Plan au fost aplicate, de altfel, cu promptitudine, la Penitenciarul Târgu-Jiu, ca urmare a primului caz de infectare confirmat în judeţul Gorj. Măsurile au vizat atât populaţia carcerală, cât şi personalul angajat, fiind prevenită orice situaţie de risc şi menţinut, în condiţii optime şi de siguranţă, climatul custodial şi de lucru. Au fost limitate activităţile cu deţinuţii în afara locurilor de deţinere şi acordarea recompenselor cu permisiunea de ieşire din penitenciar, astfel încât să se evite contactul cu persoanele din exterior. Totodată, acordarea dreptului la vizită se realizează doar cu dispozitiv de separare. Pentru menţinerea legăturii cu mediul de suport, deţinuţilor li se permite accesul la telefoanele publice instalate in interiorul locurilor de deţinere, pe tot parcursul zilei, aceştia putând beneficia inclusiv de dreptul la comunicări on-line. În ceea ce priveşte prezentarea la instanţele de judecată în vederea îndeplinirii unor proceduri judiciare, administraţiile locurilor de deţinere au posibilitatea să solicite audierea prin sistem video-conferinţă. Din punctul de vedere al măsurilor igienico-sanitare ce se impun în astfel de situaţii, în mod constant, se efectuează dezinfectări atât în spaţiile şi locurile unde au acces persoane din afara locului de deţinere, cât şi în autospecialele de transport deţinuţi”, se arată într-un comunicat transmis de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.Măsuri cu caracter preventiv, de tipul monitorizării medicale/izolării, se aplică la nivelul tuturor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în spaţii special destinate, şi au scopul de a elimina orice risc pentru persoanele custodiate, personalul angajat şi vizitatori.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here