Lansarea lucrării: „ŢICLENI – documentar istoric”!

390
colaboratoriÎn oraşul care îşi mai păstrează aureola de vatră a descoperirii “aurului negru”din Oltenia, astăzi are loc lansarea lucrării: “Ţicleni – documentar istoric”, o carte care sensibilizează memoria pentru a rămâne în memorie, un studiu interesant şi extrem de util, realizat de către Juristul ION M. UNGUREANU,

un om de o aleasă modestie, dar, care se dovedeşte şi de această dată un pasionat şi chiar un inspirat cercetător al istoriei localităţii.

Lectura acestui documentar istoric demonstrează cu pregnanţă că atunci când începi să citeşti o carte, de fapt, experienţa nu se sfârşeşte într-o renunţare complice cu împăcarea cu sine, ci, se dovedeşte o punte care te poartă dincolo de momentul prezentului, în cazul nostru fiind vorba de o carte care conduce la o alta, şi tot aşa, conştientizăm că istoria se scrie în fiecare clipă, în pofida faptului că trecutul, de cele mai multe ori, rămâne “o enigmă nesplicată” în care faptele istorice sunt supuse acelei îndoieli carteziene a lui “dubito, ergo cogito” cu incantaţii raţionale. După cum însuşi titlul ne dezvăluie, această carte se dovedeşte foarte documentată şi generoasă în reproducerea unor imagini de epocă, pe alocuri chiar excesiv ilustrată, în efortul de a da culoare şi temei fiecărei abordări metodologice, dar ştim cu toţii că în cadrul fiecărei poveşti există două variante plauzibile, iar istoria nu face exceptie, pentru că documentarele care au deschiderea către această temă a istoriei, se preocupă de ambele feţe ale poveştii, ceea ce pentru unii poate părea expresia stilului care defineşte omul iar pentru alţii se dovedeşte un stil de viaţă tradiţional.
Vedem că de multe ori, însemnările vechi, milenare, sau numai ale timpului nostru de azi, alcătuiesc veritabile surse de înţelegere a evoluţiilor concludente, mai lente sau mai rapide ale diferitelor locuri, până la dezvoltarea popoarelor, a civilizaţiilor sau a sistemelor socio-politice.
Prin implicarea personală în derularea unor momente din viaţa localităţii, dar şi prin subiectivitatea sa nedisimulată, autorul documentarului ne demonstrează că există un raport variabil şi instabil între raţiune şi sentiment, între orgoliu şi vanitate, între ştiinţă şi acţiune, un raport în care raţiunea, având o valoare instrumentală, îl defineşte şi îl poziţionează pe autor, ca un semn că de multe ori, istoricii dăruiţi resping ideea unei raţiuni care îşi ascultă doar propriul glas, pentru a oferi un loc neconvenţional unei filosofii pur imanente, poate chiar unui sistem de valori care se susţine pe sine însuşi!
Lăsăm la dispoziţia cititorului dorinţa expresă de a descoperi pe cont propriu această valoroasă lucrare, cu menţiunea că în ceea ce ne priveşte direct, pe noi, românii, avem o sumedenie de documente care atestă o continuitate pregnant definită de mai bine de două milenii, dar se poate întâmpla ca din diverse motive de interes politic ori numai datorită unor comodităţi de documentare istorică, unii cercetători să nu ia în considerare o serie de realităţi care alcătuiesc vatra existenţei noastre, văduvind, astfel, nu numai etape istorice, dar şi informaţiile utile pentru susţinerea unor adevăruri necesare în evoluţia generală a poporului nostru în spaţiul carpato-danubiano-pontic ! Domnul Jurist, Ion M. Ungureanu, cu glasul său molcom şi mai ales cu scrisul său pasionat şi plin de sensibilitate, ne convinge că ştiinţa istoriei se fundamentează pe cercetarea documentelor, că fără o aplecare evlavioasă asupra documentelor, însăşi istoria ar fi o pură speculaţie, iar în acest volum, vom constata că au fost înmănuncheate cele mai importante argumente, că de multe ori, evlavia populară a transpus în poveste viaţa de luptă şi de muncă neostoită a oamenilor din Ţicleni, că înţelepciunea, vitejia şi dragostea de adevăr îl definesc pe autorul de faţă ca pe un creator autentic al unei temeinice lecţii de istorie!
Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here