Inginer, Nicolae Armegioiu o viaţă dăruită petrolului

1548

S-a născut la 2 iulie 1936, în comuna Ceauru-Tămăşeşti, judeţul Gorj, fiul lui Vasile(învăţător) şi Domnica. Copilăria şi-o petrece în comuna natală, unde urmează şi primele clase elementare, în perioada 1943 – 1947. Clasele V – VII (ciclul II), le urmează la şcoala elementară de pe lângă Liceul de băieţi „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, în perioada 1947 – 1950.

Reuşeşte la examenul de admitere la Liceul „Tudor Vladimirescu” din Tg.Jiu, ale cărui cursuri le absolvă în anul 1953.
Forajul şi exploatarea petrolului, în Gorj, luaseră amploare în acea perioadă, Nicolae Armegioiu devenind fascinat de meseria celor care sfredeleau adâncurile, astfel că în anul 1953, prin examen, este admis la Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti la Facultatea de Exploatarea Zăcămintelor Petrolifere.
În 1958, obţine diploma de inginer minier de petrol, fiind repartizat la Trustul de Foraj Târgu-Jiu, Întreprinderea de Foraj Răşina, ca inginer stagiar, de foraj.
Din dispoziţia Direcţiei Generale a Petrolului şi Gazelor, din ministerul de resort, la 10 octombrie 1959 a fost transferat la Întreprinderea de Extracţie Ţicleni, Secţia Intervenţie şi Reparaţii Capitale Sonde.
În condiţiile lipsei de personal calificat, în domeniul intervenţiilor şi reparaţiilor capitale sonde, dovedind aptitudini manageriale, îndeplineşte, din nevoie, o bună perioadă, şi atribuţiile maistrului de intervenţie cât şi ale inginerului. Afirmându-se în rezolvarea complicatelor probleme pe care le ridicau sondele de la acea vreme, cu presiuni şi debite mari, începând cu 1.08.1960 este promovat ca inginer principal intervenţie, iar de la 01.12.1961 devine şef de secţie extracţie.
A urmat şi cursurile de perfecţionare şi pregătire a cadrelor de conducere a muncii din întreprinderi din Bucureşti.
Dovedind simţ de răspundere în pretenţioasa muncă de inginer în industria petrolieră, la 1.10.1962, când s-a pus în funcţiune Staţia de Dezbenzinare automată „Lurgi”, a Schelei de Extracţie Ţicleni, este numit ca şef al Staţiei respective. Dezvoltându-se capacitatea de prelucrare a gazelor de sondă, de la 01.04.1963 a fost numit şef al Secţiei Gaze-Compresoare, răspunderile fiind din ce în ce mai mari.
S-a căsătorit cu inginera Olga-Maria, născută Murgulescu, având pe fiul Liviu-Adrian, actualmente inginer, în Bucureşti, iar de la acesta, pe dragul nepoţel Tiberiu.
De la 1.12. 1963 a fost promovat ca şef al Serviciului Tehnic, iar de la 01.01.1964, ca şef al Serviciului Gaze, până la 31.05.1965.
Această succesiune, rapidă, în funcţii importante şi de răspundere, demonstrând că şi-a lărgit şi orizontul practicii profesionale, de la 1.06.1965 a fost promovat şi transferat la Trustul de Extracţie Tg-Jiu în funcţia de şef al Serviciului Tehnic.
La acea vreme, Trustul de Extracţie Tg. Jiu coordona activităţile de extracţie din Oltenia – Ţicleni, Colibaşi, Bustuchin, Brădeşti, Gherceşti, Iancu Jianu, Bâlteni precum şi pe cele din Banat, de la Şandra, Teremia, Satchinez, Turnu, Calacea, Zădăreni şi altele, răspunderea fiind destul de grea şi importantă.
Trebuie precizat că începând cu 01.10.1969, titulatura Trustului Extracţie Târgu Jiu a fost schimbată în „Grupul Industrial pentru Forajul şi Extracţia Ţiţeiului Tg-Jiu”, iar de la 01.04.1973, „Combinatul Petrolului Tg. Jiu”, cu statut de centrală industrială. De la 01.03.1974 se revine la titulatura Trustul Petrolului Tg-Jiu.
Ca o apreciere a muncii sale, a fost decorat cu Medalia Muncii şi Ordinul Muncii clasa a III-a.
După afirmarea sa în activitatea de la Serviciul Tehnic, aveau să-l aştepte şi alte răspunderi, mai mari, astfel că de la 15.12.1967 a fost promovat ca inginer şef al Trustului de Extracţie Tg-Jiu, funcţie ce o va îndeplini tot cu rezultate pozitive, până la 01.10.1969, când a fost promovat ca Director Tehnic Producţie al Trustului de Extracţie Tg-Jiu, iar de la 1.09.1973, Director Adjunct.
De la 21.09.1981 urmare promovării D-lui Ing. Victor Murea ca Adjunct al Ministrului Petrolului, ca Director General al Trustului de Foraj Extracţie Târgu-Jiu a fost promovat D-l Ing. Nicolae Armegioiu. Practica din timpul studenţiei o făcuse la sondele de foraj de la Ţicleni iar după absolvirea Institutului de Petrol şi Gaze Bucureşti a fost repartizat la Ţicleni, unde s-a afirmat profesional şi bun organizator, calităţi ce l-au propulsat în funcţii de conducere, până la ieşirea la pensie. A avut cea mai longevivă activitate ca director de trust de petrol – 18 ani.
Depănându-şi amintirile, îşi manifestă deplina satisfacţie că şi-a făcut datoria, că s-a bucurat de stima şi aprecierea oamenilor, pe care şi dânsul i-a respectat şi i-a înţeles la nevoie. Responsabilitatea şi punctualitatea, după părerea sa, constituie coloana vertebrală a verticalităţii petrolistului. Numai cei responsabili şi punctuali încep munca în petrol şi ies la pensie din petrol. De la 1.05.1991, după înfiinţarea Regiei „Petrom” R.A. Bucureşti, fostul Trust al Petrolului Tg. Jiu a devenit sucursală a Petrom-ului, D-l Ing. Nicolae Armegioiu fiind transferat şi numit Inspector General la PETROM R A Bucureşti de unde s-a pensionat la limită de vârstă, începând cu 16.03.2001.
A avut o contribuţie importantă la realizarea investiţiilor şi modernizărilor petroliere din zonă cât şi pentru îmbunătăţirea nevoilor sociale ale petroliştilor, precum şi a climatului lor de muncă. Putem aminti multele staţii de compresoare, desalinarea ţiţeiului, realizarea staţiilor de dezbenzinare Ţicleni, Gherceşti, Calacea, Deetanizare şi Desulfurare Turburea, modernizarea parcurilor de ţiţei şi gaze, tratamentele zăcămintelor cu CO2, etc, proiectarea şi realizarea blocurilor de locuinţe pentru petrolişti. Este un om modest, respectos, cu o bună comportare în faţa oamenilor. A desfăşurat de asemeni activitate obştească în folosul comunităţilor – municipală şi judeţeană.
Trebuie menţionat că în acest răstimp au fost necesare multe sacrificii ca treaba să meargă bine în unităţile conduse de el. A fost conectat zi şi noapte pentru rezolvarea evenimentelor deosebite, printre care şi 33 de erupţii la sonde, inerente din extracţia petrolului.
La fiecare erupţie de sondă sau la operaţiile premergătoare punerii în funcţiune a principalelor investiţii de genul celor enunţate mai sus, săptămâni întregi, „casa şi masa” erau numai lângă acestea, până la soluţionare.
Un aport deosebit a adus la înfiinţarea Grupului Şcolar de Petrol Ţicleni, în 1973, dar şi la realizarea investiţiilor la această unitate de învăţământ – 12 săli de clasă, cantină, sală de sport, ateliere şcolare, cât şi la dotarea acestora cu mijloace moderne de instruire. Se poate concluziona că în cele peste patru decenii de activitate în petrol, în funcţii importante de conducere, inginerul Nicolae Armegioiu ocupă un loc de frunte, bine meritat, în elita specialiştilor petrolişti. Îi dorim multă sănătate şi împliniri acestui om care a dovedit un înalt simţ al datoriei pentru ţara sa.
Consilier juridic, Ion M Ungureanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here