Expoziţia artistului fotograf Teodor Dădălău, la Bucureşti – „Acasă la Brâncuşi”

667

Expo 2Alaltăieri seară, Sala de expoziţii a Palatului Parlamentului României a fost spaţiul patronat de arhetipul spiritului artistic gorjenesc, datorită faptului că sala cu pricina poartă numele marelui sculptor…

„Constantin Brâncuşi” şi mai ales prin desfăşurarea, aici, a inaugurării expoziţiei realizate de artistul fotograf Teodor Dădălău, şi el fiu al regatului natural stăpânit de Parâng şi Jiu.

Dacă din catalogul de prezentare, aflăm câteva din momentele şi monumentele de realitate convingătoare, dar şi aprecierea lui Tudor Arghezi faţă de spaţiul, acest spaţiu – „GORJUL e o regiune de surprize… Întâi, căci se cuvine să fie pus întâi, e gorjeanul. E el român, e el oltean, dar e mai mult decât atât… – cu toate că va fi prea de ajuns să rămâie şi fără alte originalităţi. Gorjeanul, comparat cu ceilalţi Români, consideraţi pe judeţe, are, – nu ştiu ce are, – ceva aşa ca un lipici al P1150724 001lui, o noimă de aristocraţie… Dacă n’aţi văzut gorjencele acelea, cocoanele acelea în opinci şi’n cojoc, cu chipul rotunjit într-o bogată năframă boerească, n’aţi văzut nimic şi duceţi-vă să le vedeţi”, expoziţia în sine se declară privitorului drept o împărtăşire sentimentală, o îmbogăţire sufletească, dar şi o cuvântare plină de har şi talent artistic, sub semnătura TD (Teodor Dădălău).
Expoziţia de fotografie – „Acasă la Brâncuşi” este, în fapt, un fel de poţiune magică oferită de un vraci priceput în vindecarea îndepărtării de natal, pentru cei ce duc dorul spaţiului şi timpului din care s-au plămădit trupeşte şi spiritual, şi o cale de îndrăgostire faţă de mirificul peisaj al firescului prezentat fie de natură, fie de om, de Gorjean. Ochiul lui Teodor Dădălău este un devorator de detaliu din planul nemăsurabil al existenţei şi în acelaşi timp pilduitor incontestabil, fiecare lucrare fiind un sfat, când cromatic, când sec, alb-negru prin care clipa, în dialog cu umbrele, se răsfiră ca o poveste cu multe, foarte multe înţelesuri în primul rând pentru cel care vede dincolo de văzut..
„Acasă la Brâncuşi”, ne spune artistul, „reprezintă o radiografie a locurilor unde şi-a petrecut marele sculptor copilăria şi surprinzătoare momente prin care vizitatorul să regăsească, ori să descopere Gorjul cu plenitudinea lui existenţială, dată de valoarea materialului uman transformator. Este cea mai mare expoziţie, prin spaţiul dezvoltat şi timpul acordat realizării ei, din nefericire fiindcă până acum nu am avut la dispoziţie o sală de amploare şi calitatea aceasta. Expoziţia reprezintă de asemenea şi o reliefare a activităţii de cercetare a colegilor mei de la Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, în lucrări regăsindu-se şi multe Expo Doru 1din locurile şi localităţile explorate pentru recuperarea elementelor care stau la baza definirii culturii tradiţionale în Gorj, în acest sens unele elemente de artă tradiţională sunt prezente aici în sală contribuind la o şi mai mare apropiere de termenul Acasă, piesele aparţinând Colecţiei muzeale din Arcani ”, ne-a declarat Teodor Dădălău.
Artistul fotograf gorjean apreciază expoziţia de la Palatul Parlamentului ca pe un moment de vârf al carierei sale, printre expoziţiile pe care le-a organizat până în prezent, un loc aparte ocupând şi cea de la Paris – „Oameni şi locuri din ţara lui Brâncuşi” cu cele 30 de lucrări.
Întâlnirea de la Palatul Parlamentului, desfăşurată prin inimoasă susţinere, subliniată de altfel de artistul expozant, dar şi de faptul că a fost amfitrionul evenimentului, Deputatul Severus Constantin Militaru, trebuie spus că acesta şi-a dovedit încă odată o aplaudată apropiere către actul de cultură, împreună cu instituţiile enumerate şi în invitaţia de participare la expoziţie: Camera Deputaţilor, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, serviciul pentru Ambientare şi Expoziţii, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Fundaţia „Ion Bălan” şi DJCCPCN Gorj.
La vernisarea expoziţiei au participat o seamă de oameni de cultură, artişti, scriitori, „Fii ai Gorjului” şi jurnalişti din Bucureşti sau din Gorj, audienţa mare fiind o carte de vizită care vorbeşte de la sine despre acest moment. Şi-au prezentat cuvântul de întâmpinare a demersului artistic de excepţie transfigurat în cele 160 de lucrări, personalităţi deja cunoscute ca: Paula Romanescu, poetă şi traducătoare, Sorana Georgescu-Gorjan, brâncuşiolog, Alexandru Păsărin, preşedintele Ligii Culturale “FIII GORJULUI – de pretutindeni” şi Ion Aurel Gârjoabă, pictor.
Viorel Surdoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here