Două terenuri din Stănești și Târgu Jiu, scoase la licitație de ANAF

670

Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj organizează mâine o licitație în vederea vânzării a două terenuri situate în localitățile Stănești și Târgu Jiu.

Cele două bunuri nu se află la prima procedură de licitație, ci la a doua, respectiv a treia, astfel că prețul solicitat acum este unul diminuat. Noua licitație este programată să aibă loc mâine, 3 iulie, de la ora 11:00, la sediul din Târgu Jiu al AJFP Gorj.
Din procedura de vânzare fac parte: ,,Dosar executare: 3006983, licitația a II-a – teren construibil, în suprafață de 5004 mp, Id Electronic 36212 – situat în comuna Stănești, sat Stănești, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 189.302 lei (fără TVA); (…) Dosar executare: 308427, licitatia a III-a – teren în suprafață de 1000 mp (500 mp, Id Electronic 35797 și 500 mp, Id Electronic 35798), situat în Târgu Jiu, str. Rudărie, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 40.860 lei (fără TVA), împreună cu cota de 2/27 din teren drum de servitute în suprafață de 1321 mp, Id Electronic 35764, situată în Târgu Jiu, str. Rudărie, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 8.963 lei (fără TVA). Valoarea totală 49.823 lei”. ,,Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completată conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitație, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se arată în anunțul postat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here