De Înălţarea Domnului, «Ziua eroilor» la Peşteana-Vulcan şi sfinţirea unei fântâni – Rolul fraţilor Boştină şi eforturile de a cinsti, aşa cum se cuvine, numele eroilor satului Peşteana-Vulcan

598

Joi, 13 iunie 2024, de Sărbătoarea Înălţării Domnului, la Peşteana-Vulcan, comuna Ciuperceni, în prezenţa unui public local şi a unor invitaţi de marcă, a fost comemorată «Ziua eroilor», ca un minunat prilej de a simţi cu vădită emoţie, că Dumnezeu S-a coborât pe pământ, a Înviat și s-a Înălțat, pentru ca omul să se poată ridica la ceruri. Deschizându-ne porțile cerului cu trupul îndumnezeit, Domnul nostru Iisus Hristos i-a deschis cu milostivire şi cu aleasă iubire și omului calea către Dumnezeu, iar, în același trup îndumnezeit, de acum în slava cea mare, Mântuitorul se va întoarce la sfârșitul veacurilor ca să judece vii și morții, ca o expresie a certitudinii că trupul moşteneşte acum cerul, pentru că a fost îndumnezeit!
Manifestarea a fost patronată de către fraţii: domnul Ionică Boştină, specialist optician şi domnul Corneliu Boştină (col. rez), doi oameni de o ţinută intelectuală şi morală desăvârşită, care au sfinţit cu un an în urmă, un monument în curtea Căminului cultural din Peşteana-Vulcan, pentru eroii din cel de-al doilea război mondial şi urmează să restaureze şi să sfinţească în această vară monumentul pentru eroii din primul război mondial! Printre personalităţile prezente la manifestare, amintim pe domnul colonel (rez) Walter Loga, Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din Gorj, domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi, d-na prof. Elena Cornoiu, domnul ing. Dan Toropu, domnul Daniel Dobrescu, primar în exerciţiu, dl. prof. Marcel Cobianu, directorul Şcolii gimnaziale din comună, iar, fondul cântecelor patriotice interpretate la manifestare a fost asigurat de către corul minunaţilor elevi dirijaţi de către dl. prof. Ion Modroiu.
Prin cuvinte emoţionante adresate celor prezenţi, domnul colonel (rez) Walter Loga i-a felicitat pe localnici pentru că se străduiesc să cinstească numele eroilor care s-au jertfit pentru libertatea ţării, iar, pe copii i-a îndemnat să fie mereu devotaţi idealurilor patriotrice şi dragostei de ţară! Doamna prof. Elena Cornoiu a subliniat importanţa cinstirii eroilor neamului şi le-a adresat elevilor îndemnul de a învăţa istoria poporului român şi de a păstra în suflet numele marilor patrioţi ai neamului românesc! La rândul său, domnul dr. Ion Mocioi a evidenţiat rolul fraţilor Boştină şi eforturile domniilor lor pentru a cinsti, aşa cum se cuvine, numele eroilor satului Peşteana-Vulcan, pentru că istoria ne învaţă ca să iubim ţara şi pe acei oameni mari care au înnobilat şi au apărat cu preţul vieţii lor pământul strămoşesc. Vorbitorul, aşa cum era firesc, nu a uitat să amintească numele marilor creatori ai geniului românesc, printre aceştia numărându-se sculptorul Constantin Brâncuşi.
Organizatorii manifestării au mulţumit celor prezenţi şi le-au adresat invitaţia de a lua parte în continuare la sfinţirea fântânii din curtea Bisericii din apropiere, unde slujba a fost săvârşită de către preacucernicul Părinte, preot paroh, Adrian Şerbulescu! Manifestarea s-a încheiat cu acordarea unor pachete de pomenire din partea fraţilor Ionică şi Corneliu Boştină!
Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here