Dan Armeanu, Vicepreședinte ASF: România a fost aleasă ca membru al Comitetului Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) pentru perioada 2024-2025

1093

Adunarea Generală a Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) care a avut loc în perioada 18-19 octombrie 2023 a aprobat alegerea ca membru al Comitetului Executiv al IOPS pentru perioada 2024-2025 a Autorității de Supraveghere Financiară din România, reprezentată de către domnul Dan Armeanu – Vicepreședinte Sectorul Sistemului de Pensii Private.
Alegerea în Comitetul Executiv confirmă recunoașterea contribuției României prin intermediul ASF – Sectorul Sistemului de Pensii Private, la proiectele privind elaborarea de standarde, principii și bune practici în reglementarea și supravegherea sistemelor de pensii private din întreaga lume.
IOPS este un organism independent creat în 2004 cu scopul de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa sistemelor de supraveghere a pensiilor private la nivel internaţional, prin stimularea dezvoltării şi creşterea eficienţei operaţionale a acestora. România a devenit membru al IOPS din anul 2007. În prezent, IOPS este cea mai reprezentativă organizație internațională în domeniu, are 90 de membri și reunește autorități de supraveghere ale sistemelor de pensii private din 79 de jurisdicții din întreaga lume, inclusiv Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Banca Mondială, care participă în calitate de membri asociați. Comitetul Executiv este principala structură de conducere, care stabilește obiectivele organizației, coordonează activitatea și asigură gestionarea corespunzătoare a resurselor acesteia.
Comitetul executive al IOPS este format din minimum 5 și maximum 15 membri, cu reprezentare din cel puțin 3 continente, pentru un mandat de 2 ani. Acesta are toate competențele necesare pentru a atinge obiectivele și scopurile organizației, inclusiv numirea președinților și vicepreședinților, examinarea cererilor de aderare și stabilirea cotizațiilor, supravegherea secretariatului și stabilirea ordinii de zi pentru Adunarea generală anuală și conferințe. Comitetul pregătește programul de lucru bianual, bugetul anual și raportul anual al organizației și este principalul organism de legătură cu alte organizații internaționale.
Ca și până acum, ASF prin reprezentantul său, domnul Dan Armeanu – Vicepreședinte Sectorul Sistemului de Pensii Private, va continua asigurarea unei expertize calificate și va sprijini implementarea celor mai bune practici din domeniul pensiilor private.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here