Cum vor fi pedepsiți elevii care deranjează orele!

662

Elevii de la școlile din România care deranjează orele vor putea fi duși în altă sală de clasă, unde vor sta sub supravegherea unui profesor.

Elevii de la școlile din România ar putea fi ținuți într-o clasă, sub supravegherea unui profesor, care le poate da diverse activități, precum lectură suplimentară sau completarea de fișe de lucru. Asta arată Statutul Elevului, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației.

Elevii ar urma să fie duși într-o sală special alocată acestui proces, la decizia profesorului, în timpul orei pe care au deranjat-o. Activitățile pe care le vor avea de făcut vor fi stabilite de profesor sau de cadrul didactic auxiliar sub supravegherea căruia ajunge elevul, potrivit prevederii din Statutul Elevului 2024, aflat în acest moment în stadiul de proiect.

Printre exemplele date se numără „lectură suplimentară” și „completarea de fișe de lucru”.

Propunerea a fost avansată încă de pe 11 aprilie 2023 de sindicatele angajaților din Învățământ. La momentul respectiv, cu o lună înainte de marea grevă a profesorilor, s-a propus și reintroducerea exmatriculării elevilor în lege, amenzi pentru părinți și luarea în considerarea a notei la purtare la admiterea la liceu sau la examenul de Bacalaureat.

„În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii  activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului”, se arată în Statutul Elevului, pus în dezbatere publică.

Mai mult, se vor introduce și sancțiuni precum observația individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevii.

Reprezentanții din Ministerul Educației au venit cu clarificări în privința folosirei sintagmei „sală de detenție” și a redat conținutul articolului din documentul supus consultării publice.

„Având în vedere folosirea eronată, în spațiul public, a sintagmei „sală de detenție”, cu referire la una dintre prevederile proiectului de Statut al elevului, vă comunicăm că sintagma respectivă nu se regăsește în cuprinsul documentului și este o asociere cu un concept care, în proiectul propus de Ministerul Educației, are alt scop.

Pentru o informare corectă redăm conținutul integral al articolului din documentul supus consultării publice:
Art. 14 (2) În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat.

Reiterăm faptul că proiectul de Statut al elevului și cel al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar sunt în etapa de consultare publică.” Sursa, România TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here