Comunicat de presă – începerea proiectului „Creșterea competitivității firmei DEXTERNET SRL”, cod SMIS 317322

889

Data: 04.07.2024
Proiectul „Creșterea competitivității firmei DEXTERNET SRL”, cod SMIS 317322, finantat prin Programul Tranziție Justă, AXA PRIORITARĂ Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, PTJ/195/PTJ_P1/NA/JSO8.1/PTJ_A10, este implementat de DEXTERNET SRL la adresa Municipiul Târgu Jiu, Strada 23 AUGUST, Nr. 107, Județ Gorj și are o valoare totală de 3.141.603,77 lei din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.637.622,50 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+FC/FTJ): 1.700.727,17 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 300.128,32 lei
  • Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 636.767,01 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv între data de 31/05/2024 și 31/05/2025.

Obiectivul general al proiectului este în corelare cu strategiile de dezvoltare ale teritoriilor pentru perioada 2021 – 2027, sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv prin urmare obiectivul general al proiectului cu titlul <Creșterea competitivității firmei DEXTERNET SRL> este creșterea și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, ca urmare a implementării prezentului proiect.
Obiective specifice ale proiectului:
OBIECTIV 1: Realizarea investiției inițiale Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului de produse aferent domeniului de activitate 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie și de asemenea inovarea procesului.
OBIECTIV 2: Îndeplinirea indicatorilor de proiect o Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin menținerea angajaților existenți respectiv angajarea unui număr de 5 persoane dintre care: – minim 30% provin din activități economice ce provin dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare, – minim 30% provin din categoriile tinerii cu vârsta de până la 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, femeile, persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap – Minim 1 persoană cu competențe necesare pentru categoria profesională de operatori/ asamblori – Minim 20% care vor participa la cursuri de calificare/recalificare în perioada de implementare Numărul astfel atins va fi menținut pe toată perioada de implementare și durabilitate (3 ani).
OBIECTIV 3: Integrarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice: o Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin utilizarea de energie din surse regenerabile (instalarea de panouri fotovoltaice), utilizarea unor sisteme de încălzire care să ducă la o reducere a consumului de energie (pompă de căldură), și prin minimizarea la sursă a deșeurilor rezultate din activitatea de fabricare a produselor proaspete de patiserie pentru creșterea gradului de recuperare, reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea vizata de poiect, prin utilizarea de materii prime locale în fluxul de producție, și prin adaptarea infrastructurii și a echipamentelor în vederea utilizării de către persoane cu dizabilități.

Rezultate așteptate
REZULTAT 1: O investiție inițială realizată, prin: o Creșterea volumului produse proaspete de patiserie prin extinderea capacității de producție în cadrul societății DEXTERNET SRL, prin achiziționarea de echipamente tehnologice până la finalizarea implementării proiectului, de asemenea inovarea procesului.
REZULTAT 2: Indicatori de proiect îndeplinite o 30 locuri de muncă menținute, 5 locuri locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului, din care: – minim 30% provin din activități economice ce provin dintr-o industrie /ramură economică direct afectată de procesul de transformare, – minim 30% provin din categoriile tinerii cu vârsta de până la 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, femeile, persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap – Minim 1 persoană cu competențe necesare pentru categoria profesională de operatori/ asamblori – Minim 20% care vor participa la cursuri de calificare /recalificare în perioada de implementare; Numărul astfel atins menținut pe toată perioada de implementare și durabilitate (3 ani).
REZULTAT 3: Realizarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice: o Un sistem fotovoltaic care folosește surse regenerabile de energie, un sistem de încălzire care duce la o reducere a consumului de energie, și anume pompa de căldură, semnarea unui contract de colectare selectivă deșeuri și achiziționarea unui aparat compost cu scopul reducerii cantității de deșeuri obținută în urma realizării activității, semnarea unui contract de furnizare materii prime locale utilizate în fluxul de producție, de asemenea adaptarea infrastructurii și a echipamentelor în vederea utilizării de către persoane cu dizabilități.
Impactul proiectului
Proiectul propus reprezintă o inițiativă strategică perfect aliniată cu obiectivele Programului de Tranziție Justă. Având la bază principiile dezvoltării durabile, proiectul se focalizează pe reducerea emisiilor de carbon prin implementarea tehnologiilor inovatoare și a practicilor sustenabile. De asemenea, proiectul acordă o atenție deosebită impactului social, asigurând o tranziție echitabilă pentru comunitățile locale afectate de schimbările în sectoarele economice. Prin crearea de locuri de muncă durabile și dezvoltarea abilităților profesionale, proiectul contribuie la adaptarea eficientă a forței de muncă la noile cerințe ale economiei verzi. În spiritul incluziunii sociale, proiectul se angajează în promovarea diversității și egalității de gen, asigurând că nici o categorie de populație nu este lăsată în urmă în procesul de tranziție. Colaborarea strânsă cu autoritățile locale, organizații neguvernamentale și alte părți interesate evidențiază angajamentul nostru pentru o abordare holistică și cooperativă.
 
 
https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here