Campus școlar la Runcu, finanțat prin PNRR

1109

Autoritățile din Runcu continuă dezvoltarea localității! Recent, Ministerul Educației a publicat lista proiectelor eligibile a primi finanțare în urma etapei de evaluare din cadrul apelului de proiecte „Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale”.

Pe lista proiectelor eligibile se regăsește și comuna Runcu al cărui proiect este intitulat ,,Înființare consorțiu școlar rural și construire campus școlar Comuna Runcu, județul Gorj”. Mai precis, la nivelul localității păstorite de Adi Câmpeanu va fi ridicat un campus școlar, care ar urma să fie finalizat în circa doi ani de zile.
La nivel național, alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 29,97 de milioane de euro. Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro (fără TVA), echivalentul a 37.314.750,00 lei (fără TVA). Valoarea totală a Contractului de finanțare poate depăși valoarea asistenței financiare nerambursabile, în funcție de cuantumul sumei puse la dispoziție de consorțiu pentru derularea activităților proiectului, diferență suportată în întregime de beneficiarul finanțării nerambursabile.
Implementarea integrală a investițiilor finanțate din PNRR prin prezentul apel va fi finalizată, cel mai târziu, până la data de 30 iunie 2026.
Solicitanții eligibili sunt: Grupurile de acțiune locală (GAL), care trebuie să includă obligatoriu ca entități partenere unitățile administrativ-teritoriale (UAT) în care se află unitățile de învățământ unde sunt înmatriculați elevii/copiii (care reprezintă grupul-țintă al proiectului); Parteneriate locale constituite prin Acordul de parteneriat (Anexa 1.11), care pot fi formate din grupurile de acțiune locală (GAL)/asocieri de grupuri de acțiune locală (asocieri de GAL), unități de învățământ și unități administrativ-teritoriale; Alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu art. 89 din OUG nr. 57/2019. În cadrul unui parteneriat eligibil este obligatorie fie existența unui Grup de acțiune locală (GAL), fie a unei asocieri de UAT-uri pentru a solicita finanțare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here